Stiftelser för studier

Här hittar du information om de stiftelser som finns att söka för studerande. Webbplatsen uppdateras löpande med information om ansökningstider.

Disp. B Hays Stipendiefond

Stipendium delas ut till tidigare elever vid Per Brahegymnasiet med bra betyg i matematik, fysik och kemi och som nu har studerat minst ett år med fortsatt bra betyg på svenskt universitet, teknisk högskola eller dylikt. Stipendium kan delas ut under högst två år till samma stipendiat.

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping.
Sista ansökningsdag är den 30 april 2023.

Ansökningsblankett Disp. B Hays Stipendiefond Pdf, 1.2 MB.

Bernt Björks Stipendiefond

Stipendium delas ut till tidigare elever vid Alfred Dalinskolan som nu studerar till läkare vid medicinsk fakultet på svenskt universitet eller Karolinska institutet.
Stipendium kommer att delas ut med lägst ett halvt och högst ett helt basbelopp. Stipendium kan delas ut under högst tre år till samma stipendiat.

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping.
Sista ansökningsdag är den 30 april 2023.

Ansökningsblankett Bernt Björks Stipendiefond Pdf, 1.3 MB.

Sjöbergska stiftelsen

Smålandsnation ger till studerande vid Uppsala universitet som är födda i Jönköpings län, har genomgått Per Brahe gymnasieskola och som, förutom för flit och en hedrande vandel utmärker sig för mera grundliga insikter i humanistiska vetenskaper, teologi, juridik och samhällsvetenskap med företräde för dem som studerar (teoretisk) filosofi, estetik eller teologi. I andra hand får stipendier utdelas även till studerande som genomgått andra gymnasieskolor inom Jönköpings kommun men som i övrigt uppfyller villkoren ovan.

Annonseras i februari-mars på Smålands nations webbplats, Uppsala. Ansökan skickas till Smålands nation Uppsala.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: