Ungdomsvård och ungdomstjänst

Här finns information om ungdomsvård och ungdomstjänst som är påföljder av ett brott som du som är 15-20 år kan dömas till i domstol.

Påföljden ungdomsvård föreslås till domstolen i ett yttrande från socialtjänsten. I samma yttrande gör socialsekreterare bedömningen om ungdomen är lämplig för ungdomstjänst.

Om du är 15-17 år och begår ett brott är det vanligast att du döms till ungdomsvård/-tjänst inom socialtjänstens regi. Du som är mellan 18-20 år kan få ungdomsvård/-tjänst via socialtjänsten men vanligast förekommande är att påföljden verkställs genom kriminalvården.

Ungdomsvård

För att ungdomsvård ska bli aktuell ska du ha ett "särskilt vårdbehov", dvs. du ska vara i behov av stöd från socialtjänsten och syftet med stödet ska vara att motverka att den unge "utvecklas ogynnsamt" (32 kap 1 § första stycket BrB).

Om du har blivit dömd till ungdomsvård får du samtala med en samordnare på Vändpunkten (i vissa fall behandlare på t.ex. Ungdomsbehandling/Familjebehandling). Innehållet i samtalen styrs av ditt vårdbehov. För att bli dömd till ungdomsvård behöver du och din/dina vårdnadshavare samtyckt till vården.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär dels oavlönat arbete, dels ett mindre antal samtal kring exempelvis brottet och din livssituation (s.k. annan särskild anordnad verksamhet). Antalet timmar ungdomstjänst du kan bli dömd till varierar mellan 20-150 timmar. Det är domstolen som bestämmer antal timmar. Påföljden ska bedömas lämplig i förhållande till din person och övriga omständigheter.

Vändpunkten tillhandahåller arbetsplatser där ungdomstjänsten kan genomföras, men du kan även komma med egna förslag.

Ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård

Ungdomsvård kan utdömas som en fristående påföljd eller i kombination med ungdomstjänst. En sådan kombination ges då ungdomsvården inte anses vara tillräckligt omfattande i förhållande till brottet som begåtts och dess straffvärde.

Senast granskad/publicerad: