Stöd till personer med funktionsnedsättning

Här finns information om insatser (LSS, SoL) för dig som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga.