Hemtjänst, teckenspråk

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Senast granskad/publicerad: