search
Sök
menu
Meny
Sök

Grundskola, teckenspråk

I de kommunala grundskolorna i Jönköping står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar.

Vi har en hög lärartäthet och hög kompetens bland våra lärare. Deras viktigaste uppgift är att inspirera eleverna att lära, ta vara på deras egen lust och nyfikenhet och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla. Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig, och vårt mål är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Respekten för allas lika värde ska genomsyra vardagen.

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning, och därför har behov av den undervisning som särskolan erbjuder.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen.