Val av skola, anvisad plats och byta skola

Här finns information om val av skola, när ditt barn under januari blir erbjuden förtur till en anvisad skola i förskoleklass eller årskurs 7.

Alla elever i förskoleklass och grundskola blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola som ligger nära hemmet, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört. Det finns möjlighet att önska plats på en skola utanför det upptagningsområde som barnet tillhör.

I januari, det år ditt barn ska börja förskoleklass och årskurs 7, kommer du att få erbjudande om skolplacering. I samband med detta tackar du ja eller nej till den erbjudna platsen. Genom att tacka ja till platsen önskar du en plats på den erbjudna skolan. Då har ditt barn förtur till en plats på skolan, gentemot andra barn som inte tillhör skolans upptagningsområde.

För att skolplaceringen ska bli godkänd måste båda vårdnadshavarna svara på skolerbjudandet.

Du har möjlighet att önska plats på en annan skola än den som tillhör barnets upptagningsområde. Du kan önska plats på antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Ansök om skolbyte senast den 5 februari 2024

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför ett läsår är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast den 5 februari. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

Byte till en kommunal skola

Om ditt barn vill byta till en annan kommunal skola, eller från fristående skola till en kommunal skola, fyller du i vår ansökningsblankett och skickar till den skola ditt barn vill gå på.

Ansökan, val av kommunal skola 2023-2024 Pdf, 277.4 kB.

Ansökan, val av kommunal skola 2024/2025 Pdf, 306.6 kB.

Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker urvalet enligt följande:

  1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur. (Varje kommunal skola har ett upptagningsområde som visar att alla inom det upptagningsområdet har nära till den skolan. Man kan ha nära även till andra skolor).
  2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
  3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Byte till en fristående skola

Om ditt barn vill byta till en fristående skola så vänder du dig direkt till den skolan och ansöker via den.

Du kan när som helst kontakta den skola som ditt barn är intresserad av, för att få mer information om hur du byter skola.

Skolbyte vid flytt till, inom eller från kommunen

Om ditt barn går i grundskolan och ni flyttar till, inom eller från kommunen behöver du göra en anmälan.

Läs mer om anmälan av in- eller utflyttning av elev

Skolskjuts gäller ej vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller inte om du har valt att byta till en fristående skola eller annan skola än den där Jönköpings kommun annars skulle ha placerat eleven. Skolskjuts kan ges i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola som ligger nära barnets bostad. Om du söker en plats för ditt barn på en skola vars upptagningsområde du bor inom, har barnet förtur gentemot andra barn som inte bor inom upptagningsområdet.

Områdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Stadskontoret ser över områdenas gränser regelbundet.

Karta upptagningsområden i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Elevbidrag vid utlandsvistelse, grundskolan

Om du ska gå i grundskola utomlands kan du ansöka om skolplikt på annat sätt samt ansöka om bidrag till skolavgifter för dessa utlandsstudier.

Elevbidrag vid utlandsvistelse

Frågor och svar om val av skola - skolerbjudande

Om jag inte önskar den erbjudna skolan, hur gör jag då?

Du har möjlighet att önska plats på en annan skola än den som tillhör barnets upptagningsområde. Du kan önska plats på antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

För att inte gå miste om en skolplacering råder vi vårdnadshavare att tacka ja till den först erbjudna skolplaceringen och därefter ansöka om placering i annan skola genom blanketten nedan. Besked om eventuell annan skolplacering kommer från den skola som barnet blir placerad i.

Tacka ja till erbjuden plats via barnwebben Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om val till annan kommunal skola Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2021-11-30

Vi har sökt en annan skola men har fått avslag, vad gör vi?

Om det gäller årskurs F-6, kontakta din administratör på utbildningsförvaltningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer

Om det gäller årskurs 7-9, kontakta administratören på din hemskola.

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive grundskola

Du kan också få kontaktuppgifter via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Granskad 2021-11-30

Jag har svarat på skolerbjudandet, men inte mitt barns andra vårdnadshavaren, vad händer?

För att skolplaceringen ska bli godkänd måste båda vårdnadshavarna svara på skolerbjudandet. Den vårdnadshavare som inte svarat på skolerbjudandet kommer att få en påminnelse via e-post.

Uppdaterad 2021-11-30

Den skola vi blivit erbjudna är inte den som ligger närmast vårt hem, hur kommer det sig?

Barnets folkbokföringsadress tillhör det upptagningsområde till den skola ni har blivit erbjudna. Det är inte alltid som upptagningsområdet är till närmaste skola.

Uppdaterad 2021-11-30

Om vårdnadshavarna svara olika på skolerbjudande, vad händer då?

Det är viktigt att barnets vårdnadshavare är överens om barnets skolplacering. Om vårdnadshavarna svarar olika medför detta en risk att barnet inte får en skolplacering.

Uppdaterad 2021-11-30

Vi kan inte logga in på Barnwebben, vad gör vi?

Kontakta din administratör på administrativa enheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer

Du kan också få kontaktuppgifter via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Uppdaterad 2021-11-30

Senast granskad/publicerad: