Försörjningsstöd, teckenspråk

Försörjningsstöd (socialbidrag) är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

För att boka tid för besök, ring Kontaktcenter 036-10 50 00.

Försörjningsstöd (text)

Senast granskad/publicerad: