Så här ansöker du om hemtjänst, teckenspråk

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en handläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Är du 65 år eller äldre kan du ansöka om hjälp med städning, tvätt och inköp och trygghetslarm utan att behöva träffa en biståndshandläggare. Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i en blankett (se länken) där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Blanketten skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov.

Ansökan om insats, äldreomsorg (text)

Senast granskad/publicerad: