Cykelprogram och statistik

vy över Jönköping och cyklar.

Här hittar du cykelstatistik från kommunens cykelräknare och information om kommunens cykelprogram.

Cykelprogram

Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt cykelprogram för att öka cyklingen i kommunen och för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor. Cykelprogrammet beskriver nuläge, målsättning och åtgärder som behövs för att öka cyklingen i Jönköpings kommun. Programmet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn om cykelfrågor inom kommunen.

Cykelprogram för Jönköpings kommun 2017-2022, antaget av Kommunfullmäktige 27 april 2017 Pdf, 1.6 MB.

Cykelstatistik

På nio platser runt centrala Jönköping finns cykelräknare för att mäta cyklistflödena till och från stadskärnan. Vid tre av platserna (Munksjögatan vid högskolan, Odengatan vid Rocksjörondellen och vid Jordbrovägen) sitter informationstavlor som visar lite om hur många som varje dag cyklat förbi mätaren.

Statistik från cykelräknarna Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: