search
Sök
menu
Meny
Sök

Naturvårdspriset

Humla på rödklöver.

Här hittar du information om det årliga naturvårdspriset.

Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och så vidare. Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare, till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om vem som tilldelas priset av de nominerade.

Vinnare av naturvårdspriset 2022

Naturvårdspriset 2022 tilldelades Botaniska Sällskapet i Jönköping för sitt 55-åriga projekt som lett till framtagandet av Södra Vätterbygdens flora. I boken samlas efter inventeringar ca 1800 bofasta och tillfälliga växtarter som finns vid Vätterns södra del.

Här kan du se tidigare vinnare av Naturvårdspriset