Naturvårdspriset

Här finns information om naturvårdspriset som delas ut för att uppmärksamma värdefulla insatser för kommunens naturvård. Vem eller vilka borde prisas i år? Nominera från 1 februari.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i under senvåren varje år.

Vem eller vilka kan få Naturvårdspriset?

Att utbilda barn och unga i djur och natur, bevara blommande ängar och bygga bon åt naturens mindre djur eller plocka skräp för att värna miljön – insatserna för vår natur som tidigare prisats är många och olika.

Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare, till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om vem som tilldelas priset av de nominerade, på rekommendation från Naturvårdsrådet.

Vilka insatser kan jag nominera?

Exempel på vinnande insatser är projekt kring biologisk mångfald på en förskola, engagerande skräpplockning, vård av betesmarker på en ridskola, ringmärkning av fåglar och värdefulla insatser för att kartlägga vår natur. Välkommen att nominera den du upplever har bidragit till naturvården i vår kommun – nomineringen öppnar 1 februari på den här webbsidan och du kan nominera fram till och med söndag den 26 mars.

Vinnare av Naturvårdspriset 2022

Naturvårdspriset 2022 tilldelades Botaniska Sällskapet i Jönköping för sitt 55-åriga projekt som lett till framtagandet av Södra Vätterbygdens flora. I boken samlas efter inventeringar ca 1800 bofasta och tillfälliga växtarter som finns vid Vätterns södra del.

Tidigare vinnare av Naturvårdspriset

Exempel på vinnare genom åren är Nyarpsskolan i Bankeryd, Jönköpings fältrittklubb, Tabergs gruvguider samt privatpersoner som gjort olika insatser för vår natur.

Här kan du se alla tidigare vinnare av Naturvårdspriset

Senast granskad/publicerad: