search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Humla på rödklöver.

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och så vidare. Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare, till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård. Stadsbyggnadsnämnden kommer att besluta vem som tilldelas priset den 22 april, detta kommer att offentliggöras senare i vår.

Nominerade till Naturvårdspriset 2021

  1. Hanna Eriksson, ungdomsansvarig Sportfiskarna. Arbetar med fiske- och fiskevårdsarbete för 2000 elever och ungdomar per år. Sportfiskarna vill väcka ett intresse hos kommande generation för sin närmiljö och en förståelse för det fantastiska myller av liv som finns vid våra vatten.

  2. Amir Faqiri, Keep Jönköping Clean. Plockar själv skräp dagligen och uppmärksammar problematiken med nedskräpning genom sociala medier, skapa event, och gästföreläsa om nedskräpning och engagerar och inspirerar många.

  3. Lars Lindfors, Naturskyddsföreningens länsförbund. Lars engagerar sig varmt i skogsfrågor, vattenskyddsfrågor, strandskydd, gruvor, artskydd etc. Lars är en av de främsta att bidra till ett bestående naturvärde i både kommunen och länet.

  4. Mikael Gustafsson, orkidéodlare, geolog och lektor på HLK. Mikael är en skicklig orkidéodlare och håller föreläsningar i ämnet och driver ett tioårigt forskningsprojekt om Adam och Eva, i vilket han involverar bönder i Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Uppskattad av studenter, lärare och andra.

  5. Botaniska Sällskapet. För deras beundransvärda och uthålliga insats att utge bokverket ”Södra Vätterbygdens flora” som tar upp ca 1800 arter, ett resultat av mångårigt ideellt arbete. Publicering sker april/maj 2021. Föreningen är därför en välförtjänt mottagare av Jönköpings kommuns naturvårdspris.

  6. Bottnaryds Hembygdsförening. För arbetet för hembygden och att lyfta fram det gamla kulturlandskapet i Bottnaryd genom att skapa vandringsleder som Sjöboleden, röja runt torp, informera om kultur- och natur genom guidade turer, informationstavlor och Ekomuseum Sjöbo.

  7. Österängens Konsthall. Konsthallen har med projektet ”Naturen tar över” lyft temat om biologisk mångfald i det offentliga rummet. Samarbete har skett med sju konstnärer, Österängsskolan, Jönköpings kommun, Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt besökare. Utställningen belyser på ett förtjänstfullt sätt hot och möjligheter och får människor att själv reflektera, fundera och förhoppningsvis agera själva.

Tidigare pristagare av Naturvårdspriset