search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan fastställd som Råslätts Haga 2:1, Haga, Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastighet Råslätts Haga 2:1, som möjliggöra för byggnation av drivmedelsmack.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Råslätts Haga 2:1. Syftet med detaljplanen är att justera gällande byggrätt för att möjliggöra byggnation av en bensinstation/drivmedelsmack samt en vägrestaurang inom utpekat område. I området finns höga halter av deponigas. För att säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse så innebär ändringen även tillkommande bestämmelser angående skyddsåtgärder.

Arbetet med detaljplanen är tillfälligt pausad.

Tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
>> Samråd: 28 oktober - 22 november 2019


Aktuella handlingar

Plankarta Pdf, 10.4 MB. (Pdf, 10.4 MB)

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

DP981029

Geoteknisk PM

Markteknisk undersökningsrapport

Miljöteknisk markundersökning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta