search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Lappen 16, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 september 2015 om positivt planbesked för Lappen 16.

Ansökan avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2022
Antagande: Kvartal 3-4, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Samråd: Kvartal 4, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joel Johansson

036- 10 50 00


Översiktskarta