search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Vårelden 1, Jönköping

Här hittar du information om det arbetet som pågår med att ta fram en detaljplan för fastighet Vårelden 1, Rosenlund.

Ansökan avser att expandera verksamheten på Rosengårdens äldreboende. Planarbetet är påbörjat men i ett tidig skede.

Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 22 augusti 2019.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2024
Antagande: Kvartal 1, 2024
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Matilda Erkisson

036- 10 50 00


Översiktskarta