search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Huskvarna 4:2 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 februari 2020 om positivt planbesked för Huskvarna 4:2 m.fl. Huskvarna.

Ansökan avser att möjliggöra en utökning av skoltomt för Norrängsskolan i Huskvarna.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta