search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplan för Norrahammar 31:1 (Norrahammars bruk)

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Norrahammar 31:1, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 juni 2021.

Ansökan avser omvandling av området kring Norrahammars bruk.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta