search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Vandringsmannen 3, Ekhagen, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 februari 2020 om positivt planbesked för Vandringsmannen 3, Ekhagen.

Ansökan avser att ändra gällande detaljplan så att högre byggnation går att uppföra i området.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta