search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Vårelden 1, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Vårelden 1, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 22 augusti 2019.

Ansökan avser att expandera verksamheten på Rosengårdens äldreboende.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta