search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete Öster 1:1 på Öster & Väster

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Öster 1:1 som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 17 november 2016.

Ansökan avser ny bro över kanalen för kollektivtrafik samt nya hållplatslägen väster om kanalen i anslutning till Rådhusparken och Hamnparken.


Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:

 

Servicetelefon (Kl 09:00-14:00)

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta