search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete Vandringsmannen 1 och 2, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Vandringsmannen 1 och 2 som stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 mars 2018 .

Ansökan avser att möjliggöra förtätning med flerfamiljshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta