Så jobbar vi med kommundelsutveckling

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Detta arbete gör vi för att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för dig som bor och verkar i kommundelen/stadsdelen
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har en lokal utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv, företag och offentlig verksamhet. De arbetar ideellt för social och miljömässigt hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet drivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.

Vad tycker du kan bli bättre i ditt område?

Under hösten 2022 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i våra 13 kommun­delar. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i varje kommundel. De förslag som ansågs genomförbara inom ramen för verksamheten Kommundelsutveckling gick sedan att rösta på på webben. De vinnande förslagen finns presenterade på resektive kommundels egen webbsida.

Senast granskad/publicerad: