Tillgänglighetsguide visar tillgängligheten i offentliga lokaler

Jönköping ska vara en stad för alla. En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsguiden ger en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler som:

 • apotek
 • biografer
 • hotell
 • restauranger
 • butiker
 • bibliotek

Tillgänglighetsguiden finns i en digital karta - se nedan!

Kontakta oss om du upptäcker något fel

Jönköping förändras ständigt och vi vill att tillgänglighetsguiden hänger med. Kontakta oss gärna om du upptäcker något som är fel så rättar vi till det så snart vi kan.

Felanmälan, synpunkt eller klagomål Länk till annan webbplats.

Om du inte kommer fram

Om du upplever fysiska hinder på allmänna platser eller i publika lokaler kan du anmäla dessa i formuläret för felanmälan som du hittar under e-tjänster

Vad vi gör för att förbättra tillgängligheten

Vi jobbar aktivt för en bättre tillgänglighet bland annat genom att

 • göra övergångsställen/passager tillgängliga
 • göra kantstenssänkningar i korsningar
 • bygga tillgängliga busshållplatser
 • höga krav vid nyproduktion och ombyggnad i stadsmiljön
 • ledstråk
 • skapa sittplatser med arm- och ryggstöd
 • årligen sedan 2017, dela ut tillgänglighets- och bemötandepriset på 10 000:-
 • årlig stadsvandring för att se över stadsmiljön
 • samarbeta med Funktionsrätt Jönköping.

Senast granskad/publicerad: