Felanmälan, synpunkt eller klagomål

Här kan du anmäla ett fel, lämna en synpunkt eller ett klagomål som gäller kommunens verksamhet och ansvar.

Är ditt ärende brådskande för dagen?

Gäller det till exempel glaskross, vattenläcka, hål eller hinder i gatan - ring kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Ska du anmäla fel i kommunens fastigheter?

Då använder du ett ett annat formulär som du hittar lite längre ned på denna sida.

Formulär för felanmälan, synpunkter och klagomål

Kontaktuppgifter
Ditt ärende blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig, det kan även försvåra hanteringen.
Kontaktuppgifter
Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning i syfte att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan komma att delas med de verksamheter som ansvarar för att hantera ärendet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun. Du kan läsa mer om hur Jönköpings kommun hanterar dina personuppgifter vi länken nedan.

Anmäla fel på kommunens fastigheter, formulär

Du som är hyresgäst eller kontaktperson kan anmäla fel i kommunens fastigheter via ett webbformulär.

Felanmälan i kommunens fastigheter Länk till annan webbplats.

Hur fungerar det?

När du registrerar en felanmälan så upprättas det automatiskt ett ärendesom du som anmälare kan se status på, t.ex. när det är slutfört. Uppdatering kring ärendet kommer till din e-post men kan hamna i skräpposten. Gör endast en felanmälan per ärende, vi återkopplar så snart vi kan.

När får jag hjälp?

I felanmälan anger du vad som hänt, eller vad som är fel, så detaljerat som möjligt. En bedömning för att kunna avhjälpa felet kommer att påbörjas inom tre arbetsdagar efter det att din anmälan registrerats och skickats in.

Undantag från denna tid är de enstaka fall då det rör akuta fel som innebär fara för personskada och/eller egendomsskada eller att verksamhet inte kan genomföras. Då kommer åtgärder att påbörjas snarast.

Det här ska din felanmälan innehålla:

  • Beskriv felet så detaljerat du kan.
  • Beskriv också var i fastigheten felet finns.
  • Om det fel på utrustning, berätta vilket fabrikat det är.
  • Skicka gärna med foton om de kan bidra till att beskriva felet.
  • Vi kan behöva kontakta dig för mer information, så skriv gärna telefon och/eller e-postadress.

Vill du ha hjälp med din anmälan?

Ring telefon 036-10 00 35, om du vill ha hjälp att fylla i din anmälan.

Vid akuta fall, ring i stället 036-10 00 35

Numret bemannas av kontaktcenter vardagar under kontorstid. Övriga tider går samma nummer till SOS Alarm för akut hantering.

Med akut menas enbart brister som kan leda till personskada och/eller egendomsskada, eller att verksamhet inte kan genomföras.

Felanmälan i kommunens fastigheter Länk till annan webbplats.

Felanmäl i appen Trivs i JKPG

Om du har upptäckt något som behöver åtgärdas i vår utemiljö kan du anmäla det via appen Trivs i JKPG. Beskriv ditt ärende, bifoga ett foto som komplement om det behövs och ange position. Välj själv om du vill ha återkoppling via sms eller e-post.

Ladda ner Trivs i JKPG via App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner Trivs i JKPG via Google Play Länk till annan webbplats.

Akut behov av räddningstjänst eller socialjour

Om du har ett akut ärende som handlar om att larma räddningstjänst eller som berör socialjour – ring 112.

Kontakta vakthavande befäl på räddningstjänsten

Vakthavande befäl på räddningstjänsten kan kontaktas vid händelser som är mindre akuta, och som inte kräver 112-kontakt. Ring 010-25 11 971.

Senast granskad/publicerad: