Användarvillkor för Jönköpings kommun, Visingsötrafikens boknings- och betalsystem

Här kan du läsa om Visingsötrafikens användarvillkor samt hur vi hanterar personuppgifter.

Biljetter, resevillkor och avbeställningsregler

Bokning av resa (med eller utan bil) kan göras på webben fram till 30 minuter före avgång. Betalning av resan görs när du bokar din resa. Vi accepterar de vanligaste kredit- och betalkorten.

När du bokar så får du en bokningsbekräftelse på e-post. Om du inte har en e-postadress så ber vi dig ringa hamnkontoret för att boka. Varje bokning har ett bokningsnummer. Bokningsbekräftelse och biljetter erhålles efter betalning. Vid köp online sänds bekräftelse och biljetter via e-post men det är även möjligt att få biljetter utskrivna på biljettkontoret i Gränna. Då måste ert bokningsnummer anges, detta nummer finner ni i er bekräftelse. Kontrollera alltid att uppgifterna på bekräftelse och biljetter stämmer överens med din önskan.

Biljett är giltig för angiven dag och tid då resan är bokad. Du kan avboka din resa fram till 7 dagar före avfärd och få pengarna tillbaka. Återbetalning av köpt biljett kan göras vid avbokning senast 7 dagar före avgång, kontakta då Hamnkontoret. Detta gäller även för personbiljett. Vid avbokning/ändring av resa med mindre än 7 dagar innan avresa görs ingen återbetalning. Du kan omboka din resa fram till 60 minuter före avgång. En ombokad resa går inte att avboka för att få pengarna tillbaka. Bokad biljett kan användas på tidigare avgångar samma dag i mån av plats, via ”chansar-kö”. Biljetten ombokas då i samband med att färjepersonal scannar din bokning. Ingen återbetalning eller ombokning görs för missad eller ej avbokad resa.

Fordon med förtur

Vid akuta fall kan du bli ombokad till en annan tur till förmån för fordon med rätt till förtur. Detta regleras i trafikförordningen kap 11§7 vilket innefattar bland annat blåljusverksamhet, veterinär under uttryckning, sjuktransporter, färdtjänst med mera. Förtur kan även ges fordon som svarar för åtgärder i samband med akut vattenläcka i det kommunala VA-nätet eller akuta strömavbrott.


Hantering av personuppgifter vid bokning, betalning och registrering av kundkonto hos Visingsötrafiken

De personuppgifter (såsom namn, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer och nummer på resekort) som du lämnar för dig i samband med din online bokning, köp av resekort eller registrering av ditt kundkonto hos Visingsötrafiken , används för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal (rättslig grund för vår behandling) med er.

  • För att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av din bokning, biljett eller laddning av resekort till dig.
  • För att på ditt uppdrag, vid kontakt med hamnkontoret i Gränna, flytta över återstoden av det giltiga värdet till ett ersättningskort när du har spärrat ditt resekort.
  • För att hamnkontoret i Gränna ska kunna utföra kontroller när du gör gällande spärr av resekort och överflyttning av återstående värde till ett ersättningskort.
  • För att hamnkontoret i Gränna på ditt uppdrag ska kunna delge dig information om saldo och tidigare transaktioner som påverkar värdet eller omfattningen av en biljett.
  • För att kunna informera dig vid t.ex. eventuella trafikändringar, förseningar eller andra faktorer som påverkar din bokning.

Du som registrerar dig som kund i vårt system kan även lägga in uppgifter angående medresenärer, t ex för egna barn. (Barn under 18 år får inte köpa/ boka online själva). Vid registrering av medresenär krävs att uppge ålder och kön. Syftet med denna behandling är för att underlätta dina kommande bokningar för dig och din familj och för att systemet kan kontrollera ålder på resande med barnbiljett. Uppgiften angående kön är ingen uppgift som används, dock krävs ifyllnad av rutan för att systemet ska fungera som tänkt. Leverantören jobbar för att ta bort denna ruta.


Säkerhet kring personuppgifter

Jönköpings kommun, tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat till i samband med din registrering som användare av Jönköpings kommun Visingsötrafikens boknings- och betalsystem och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Jönköpings kommun, tekniska nämnden upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträdes avtal är upprättat med vår systemleverantör Hogia AB för korrekt behandling av dina uppgifter. Dina personuppgifter behandlas under den tid du har ett aktivt konto på Jönköpings kommun Visingsötrafikens boknings- och betalsystem så att vi kan uppfylla våra åtaganden till dig. Du kan alltid avsluta detta avtal och begära att bli borttagen ur registret. Du kommer då endast kunna köpa kontantbiljett vid Hamnkontoret i Gränna.


Information om registrerade personuppgifter

Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till

Jönköpings kommun
Tekniska nämnden
551 89 Jönköping

Mer information om hur Jönköpings kommun hanterar personuppgifter och kontaktuppgift till kommunens dataskyddsombud finns på länken nedan.


Missbruk

Du som kund är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom du som kund blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts in vid skapandet av ett konto är korrekt.
Jönköpings kommun, tekniska nämnden kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.


Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Visingsötrafiken
Jönköpings kommun
55189 Jönköping

Tlf: 036-10 37 70
e-post: visingsotrafiken.tk@jonkoping.se