search
Sök
menu
Meny
Sök

Munksjökajen

Munksjökajen intill röd industribyggnad.

Här hittar du information om Munksjökajen nedanför Munksjö pappersbruk, ett över 500 meter långt stråk utmed Munksjön.

Kajen är ett stråk utmed Munksjön från Munksjöstaden upp till Jönköping university. Kajen är nu renoverad och kommer att bli en del av den framtida strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping.

Den blir en rekreationsplats i centrala Jönköping, nära Munksjöstaden, och ett fint stråk att promenera och cykla utmed.

Kajen är nu öppen för allmänheten men enbart med ingång från parkeringen nedanför Hälsohögskolan. I framtiden är tanken att man ska kunna följa vattenkanten hela vägen runt Munksjön.

Läs mer om förarbetet för kajen, Södra Munksjön utvecklings AB Länk till annan webbplats.

Varför är kajen en återvändsgränd just nu?

Jönköpings kommun äger inte marken vid södra delen av kajen. Bygatan som går ner från Barnarpsgatan till kajen är också privat ägd och får inte användas utan att det avtalas. Samtidigt måste gående och cyklister i så fall kunna passera trafiksäkert.

Vi hoppas att de avtal och beslut som krävs för att bygg­aktören ska kunna färdigställa sista etappen av Munksjöstaden snart är klara. I samband med det ska hela strandpromenaden som ansluter till kajen färdigställas. Både tidplanen för färdigställande och möjligheten till tillfälliga lösningar är osäker. Därför är Munksjökajen just nu en återvändsgränd.

Hur ska det bli i framtiden?

Våra ambitioner för den södra delen av kajen samt torgytorna är höga. Så fort avtal och överenskommelser finns för denna privatägda del av Munksjökajen så kommer vi jobba vidare för att du ska kunna fortsätta att gå och vistas även på andra sidan skylten. Målet är en sammanhängande strandpromenad ner mot Skeppsbron och vidare runt Munksjön.

Planerna för Munksjökajens och torgytornas utformning blev klara redan 2017. De grundar sig på en kombination av tre olika arkitektkontors förslag för platserna.

Illustration över utformingen av munksjökajens södra området med park och torgytor intill kajen.

Munksjökajens fortsättning söderut ansluter till en grön parkyta. Platsen ska alltså både fungera som en park åt de boende samt vara en del av det allmänna kajstråket. Utformningen skapar en varierande miljö med terrasser åt söder, möjlighet till café- och restaurangverksamhet, aktivitetsytor, sittplatser och gröna inslag.

Illustration på vision för torgyta i Munksjöstaden.

Det kommer anläggas flera torgytor i området intill kajen. Torgytorna är placerade i stadsdelens kulturhistoriska kärna intill bevarade industribyggnader. Dessa ska göras tillgängliga för publika verksamheter och utvändigt bevaras i karaktären vilket ger området en tydlig identitet. Det ska skapas bilfria miljöer för kultur, event, serveringar och möten m.m. Sittbara trappor anläggs i den sydvästra delen. Möblering, armaturer och övrig utrustning anpassas till den industriella och historiska miljön.

En flytande ö i Munksjön är ytterligare ett viktigt sätt att få in fler gröna, allmänna ytor i Munksjöstaden. Här finns dock inget färdigt gestaltningsförslag.

Karta som översiktligt visar kajen, torgytorna och den flytande ön.

Kartbild som visar de allmänna områdena som kommer utvecklas intill Munksjökajen.