search
Sök
menu
Meny

Orange Day

Rådhuset upplyst i orange.

Den 25 november är det Orange Day, ett internationellt initiativ startat av UN women för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Under veckan kommer därför byggnader och platser runt om i Jönköpings kommun att belysas i färgen orange.

Orange day är ett initiativ startat av UN Women för att belysa det stora samhällsproblem som våld mot kvinnor och flickor är. Den 25 november, på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, används därför färgen orange i Sverige och runt om i världen för att uppmärksamma detta – så även i Jönköping. Det är UN Women som har valt färgen orange för att det är en ljus och optimistiskt färg som representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Jönköping kommer bland annat Munksjöbron, Lillsjöplan, Torparondellen och Rådhuset att ljussättas i orange.

Jönköpings kommun jobbar aktivt med denna fråga i olika verksamheter och utgår från tre grundprinciper. Det är också principer som du som medmänniska kan utgå ifrån:

  • Öka medvetenheten och kunskapen om våld och hur det kan ta sig uttryck
  • Öka förståelse för hur ojämställdhet och våld i nära relationer hänger ihop
  • Öka civilkurage genom att vara en aktiv åskådare. Våga se, våga fråga, våga agera

Jönköpings kommun har tagit fram visionen ”Tillsammans arbetar vi för en trygg kommun fri från alla typer av våld.

Initiativet görs i samverkan med flera olika organisationer och myndigheter och under veckan kommer Orange day uppmärksammas på olika sätt. Nedan finns en kalender därdu kan se hur du kan delta för en kommun fri från våld.

Det finns hjälp att få
Du som har blivit utsatt för våld och du som är orolig för någon i din närhet som du tror lever med våld, hot eller kontroll från närstående kan få hjälp av mottagningen för våldsutsatta.

Mottagningen når du via Kontaktcenter på telefon: 036-10 50 00.

Under kvällar och helger kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Den är kostnadsfri och har öppet dygnet runt. Telefonnummer: 020 - 50 50 50.

Du kan också kontakta Kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Kvinno- och tjejjouren har jourtelefon mån-fre kl. 8.30–22.00 samt helger kl.10.00–22.00. Telefonnummer: 036-16 36 82.

Belysning av offentliga platser

Mellan 25 november till 30 november kommer offentliga platser belysas i orange för att uppmärksamma FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Arrangör: Jönköpings kommun med flera.

Plats: Munksjöbron, Rådhuset, Lillsjöplan, Juneporten, Torparondellen, Fiskargränd, Spira och Länsstyrelsen.

Måndag 23 november

Våldspyramiden

Föreläsning från organsationen MÄN

Tid: 10.00 - 11.00
Plats:
Digitalt via zoom

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Våldspreventivt arbete i Klippan

Inspirationsföreläsning om våldspreventivt arbete i Klippans kommun

Tid: 12:00–12:50
Plats:
Digitalt

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen i Skånelänk till annan webbplats

UD om barn och vuxna som förs ut ur landet

Tid: kl. 13:00 – 15:15

Plats: Digitalt via Skype

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Tisdag 24 november

Bortförda personer i en hederskontext

Matilda Eriksson, utredare och sakkunnig inom Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, presenterar under en lunchföreläsning resultatet av en nationell kartläggning kring bortförda barn i hederskontext.

Tid: 11:30 – 12:30

Plats: Digitalt via Skype

Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Våldspyramiden

Föreläsning från organsationen MÄN

Tid: 13.00 - 14.00

Plats: Digitalt via zoom

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Föreläsning om könsstympning

Möt Bita Eshraghi, specialistläkare i Obstetrik & Gynekologi på Amelmottagningen, och hör henne berätta om sina erfarenheter av att möta kvinnor som blivit könsstympade. Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm möter flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning.

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: Digitalt

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Pop-up-verksamhet med tema våld i nära relation och våldspreventivt arbete i Jönköping

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping har pop-up-verksamhet för att belysa hur de jobbar med våld i nära relation. OBS - fysisk närvaro i lokal inställd på grund av COVID-19

Tid: tisdag-fredag

Plats: Skyltfänster korsning Smedjegatan- Lantmätargränd

Mer information om plats och tid kommer att finnas på deras sociala medier.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Facebooklänk till annan webbplats

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Instagramlänk till annan webbplats

Onsdag 25 november

Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Nu släpps den regionala strategin för Jönköpings län för 2020-2026, en presentation av denna kommer att webbsändas. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin utgår från länets behov som kopplas samman med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tid: 09:00 - 09:30

Plats: Digitalt

Mer information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Våldsförebyggande arbete

Dennis Nyström från organisationen MÄN föreläser om våldsförebyggande arbete och metoder. Vad är det som karaktäriserar en effektiv våldsförebyggande metod? Vilka erfarenheter finns av att utveckla och införa nya metoder?

Tid: 10:00 - 11:00

Plats: Digitalt via zoom

Anmälan och mer information hittar du hos Länsstyrelsen i Kalmars länlänk till annan webbplats

Workshop - våld i nära relationer

RFSU Jönköping arrangerar workshop på kvarteret Ödlan med anledning av den internationella FN-dagen - mäns våld mot kvinnor. Ingen anmälan krävs.

Tid: 16:00 - 20:00

Plats: Kvarteret Ödlan i Jönköping

Kontakta RFSU Jönköping

Pop-up-verksamhet med tema våld i nära relation och våldspreventivt arbete i Jönköping

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping har pop-up-verksamhet för att belysa hur de jobbar med våld i nära relation. OBS - fysisk närvaro i lokal inställd på grund av COVID-19

Tid: tisdag-fredag

Plats: Skyltfänster korsning Smedjegatan- Lantmätargränd

Mer information om plats och tid kommer att finnas på deras sociala medier.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Facebooklänk till annan webbplats

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Instagramlänk till annan webbplats

Torsdag 26 november

Våld i nära HBTQI-relationer

Föreläsningen beskriver våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv och dess förekomst, och fokuserar på vikten av bemötande och rätt frågor från yrkesverksamma för att upptäcka utsatthet. Föreläsning hålls av RFSL.

Tid: 15:00 - 16:00

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Mindfulness- och compassionfokuserade behandlingsverktyg i mötet med personer som har ett våldsproblem och med personer som varit utsatt för våld

Föreläsning av Dan Rosenqvist och Kjell Nordén - Alternativ till våld Region Jönköpings län.

Tid: 13.30–14:30

Plats: Via Skypelänk

Anmälan görs i formuläret längst ner i länkenlänk till annan webbplats

Pop-up-verksamhet med tema våld i nära relation och våldspreventivt arbete i Jönköping

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping har pop-up-verksamhet för att belysa hur de jobbar med våld i nära relation. OBS - fysisk närvaro i lokal inställd på grund av COVID-19

Tid: tisdag-fredag

Plats: Skyltfänster korsning Smedjegatan- Lantmätargränd

Mer information om plats och tid kommer att finnas på deras sociala medier.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Facebooklänk till annan webbplats

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Instagramlänk till annan webbplats

Fredag 27 november

Våldsprevention - dåtid, nutid, framtid

Nationell konferens kring våldsprevention.

Tid: 9:00 - 16:30

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats

Sugardating

Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap vid Örebro universitet och Lunds universitet, kommer att berätta om sitt pågående forskningsprojekt om sugardejting i Sverige. Forskningsprojeket bygger på intervjuer, en enkät med sugardejtare samt på medlemsstatistik från sugardejtingsajten Sugardaters. Fokus i föreläsningen ligger på den stora variation som finns mellan olika typer av sugardejtingarrangemang.

Tid: 10:00 - 11:00

Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Kalmar länlänk till annan webbplats

Pop-up-verksamhet med tema våld i nära relation och våldspreventivt arbete i Jönköping

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping har pop-up-verksamhet för att belysa hur de jobbar med våld i nära relation. OBS - fysisk närvaro i lokal inställd på grund av COVID-19

Tid: tisdag-fredag

Plats: Skyltfänster korsning Smedjegatan- Lantmätargränd

Mer information om plats och tid kommer att finnas på deras sociala medier.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Facebooklänk till annan webbplats

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping på Instagramlänk till annan webbplats