search
Sök
menu
Meny

Orange Day

Rådhuset upplyst i orange.

Den 25 november är det Orange Day, ett internationellt initiativ startat av UN women för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Under en vecka kommer därför byggnader och platser runt om i Jönköpings kommun att belysas i färgen orange.

Orange day är ett initiativ startat av UN Women för att belysa det stora samhällsproblem som våld mot kvinnor och flickor är. Den 25 november, på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, används därför färgen orange i Sverige och runt om i världen för att uppmärksamma detta – så även i Jönköping. Det är UN Women som har valt färgen orange för att det är en ljus och optimistiskt färg som representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Jönköping kommer bland annat Munksjöbron, Lillsjöplan, Torparondellen och Rådhuset att ljussättas i orange.

Jönköpings kommun jobbar aktivt med denna fråga i olika verksamheter och utgår från tre grundprinciper. Det är också principer som du som medmänniska kan utgå ifrån:

  • Öka medvetenheten och kunskapen om våld och hur det kan ta sig uttryck
  • Öka förståelse för hur ojämställdhet och våld i nära relationer hänger ihop
  • Öka civilkurage genom att vara en aktiv åskådare. Våga se, våga fråga, våga agera

Jönköpings kommun har tagit fram visionen ”Tillsammans arbetar vi för en trygg kommun fri från alla typer av våld.

Initiativet görs i samverkan med flera olika organisationer och myndigheter och under veckan kommer Orange day uppmärksammas på olika sätt. Nedan finns en kalender därdu kan se hur du kan delta för en kommun fri från våld.

Det finns hjälp att få
Du som har blivit utsatt för våld och du som är orolig för någon i din närhet som du tror lever med våld, hot eller kontroll från närstående kan få hjälp av mottagningen för våldsutsatta.

Mottagningen når du via Kontaktcenter på telefon: 036-10 50 00.

Under kvällar och helger kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Den är kostnadsfri och har öppet dygnet runt. Telefonnummer: 020 - 50 50 50.

Du kan också kontakta Kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Kvinno- och tjejjouren har jourtelefon mån-fre kl. 8.30–22.00 samt helger kl.10.00–22.00. Telefonnummer: 036-16 36 82.

25 november till 1 december

Belysning av offentliga platser
Platserna belyses i orange för att uppmärksamma FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Arrangör: Jönköpings kommun.

Tid: Herla veckan.

Plats: Munksjöbron, Rådhuset, Lillsjöplan, Juneporten, Torparondellen och Fiskargränd.

 

Belysning av Munksjötornet
Platserna belyses i orange för att uppmärksamma FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Arrangör: Art Living Lights

Tid: Flera dagar under veckan

Plats: Munksjötornet


Information och bokbord
Bokbord och information finns om våld.

Arrangör: Region Jönköpings län.

Tid: Hela veckan.

Plats: Sjukhusbiblioteket Ryhov.


Arrangör: Jönköping University.

Tid: Hela veckan.

Plats: Högskolebiblioteket.

Måndag 25 november

Föreläsning om barnäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck
Gunilla von Wachenfeldt, advokat föreläser om barnäktenskpa i olika länder. Clara Gustafsson, kurator Bäckadalsgymnasiet: Hur arbetar vi mot hedersvåld på skolan. Rune Syvén, ingenjör, egen företagare: Kulturkrocken - om hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsofferjouren informerar om sin verksamhet.

Anmälanlänk till annan webbplats

Arrangör: Zontaklubbarna och Soroptimisterna i Jönköping.

Tid: 17:30 – ca 21:00.

Plats: Kv. Ödlan, Syrgasvägen 7 i Jönköping.

Tisdag 26 november

Öppet hus Sofiakyrkan i Jönköping
Tid för eftertanke och möjlighet till samtal.

Arrangör: Svenska Kyrkan.

Tid: 17:00 – 19:00.

plats: Sofiakyrkan.

Torsdag 28 november

Öppet hus Sofiakyrkan i Jönköping
Tid för eftertanke och möjlighet till samtal.

Arrangör: Svenska Kyrkan.

Tid: 17:00 – 19:00.

plats: Sofiakyrkan.

Fredag 29 november

Öppet evenemang Kvinno- och tjejjouren Jönköping
Uppträdande av Mian Lodalen och Gabriella Fäldt.

Arrangör: Kvinno- och tjejjouren Jönköping.

Tid: 17:30 – 20:30.

Plats: Restaurang Basilika.

Lördag 30 november

Under matchen HV 71-Brynäs uppmärksammar FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.
HV 71:s uppmärksammas FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Brottsofferjouren, Kvinno- och tjejjouren, Zontaklubbarna och Soroptimisterna informerar i foajén.

Arrangör:HV 71.

Tid:18:00.

Plats:Kinnarps Arena.