search
Sök
menu
Meny

Kontakt för föreningar

Föreningar och kulturorganisationer kan vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen.

Jönköpings kommun har ett rikt föreningsliv med många engagerade ledare. För specifika frågor kring föreningens eller organsiationens verksamhet hänvisas till personerna nedan. De hjälper till med generella frågor om bidrag, verksamheter, utbildning etc.

Har du specifika frågor kring föreningens eller organsiationens verksamhet hänvisas till personerna nedan. De hjälper till med generella frågor om bidrag, verksamheter, utbildning etc.

Namn och e-postadress

Telefon

Ansvarsområde

Idriz Bytyci

036‑10 63 97

Religiösa, etniska, politiska och intresseföreningar. Dessutom bl.a. projekt, idrottsskola och isspolning.

Pierre Oksanen

036-10 69 46

Funktionshinder-, scout- och nykterhetsföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar. Dessutom bl.a. hemsida och utredningar som berör föreningslivet.

Leif Bengtzohn

036-10 63 91

Idrottsföreningar, IT-frågor som berör föreningslivet och idrottsskola.

Johanna Lagerstrand Johansson

036-10 69 34

Idrottsföreningar, bidrags- och bokningsfrågor.

Mia Carlsson

036-10 71 07

Idrottsföreningar men också miljö-, projektfrågor och idrottsskola.

Christina Forsmark

036-10 66 92

036-10 66 93

Kulturföreningar och kulturorganisationer