search
Sök
menu
Meny
Sök

Årets Förening

Årets förening är ett stipendium som syftar till att uppmärksamma en förening som under året gjort stora förbättringar i sin verksamhet, rent organisatoriskt eller fysiskt på sin anläggning. Stipendiet utgår från kultur- och fritidsnämndens mål och vision.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en förening i Jönköpings kommun som under föregående år gjort stora positiva förbättringar i sin verksamhet, organisation eller på sin anläggning. Stipendiet har sin utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens mål och vision, som är god och jämlik hälsa, stärkt civilsamhälle och ökad närvaro i det offentliga rummet.

Villkor

Föreningen ska under föregående kalenderår ha gjort en betydande förändring kopplat till föreningens verksamhet. Tillexempel genom ett projekt, en utbildning, en organisationsförändring, anläggningsinvestering eller liknande, med syfte att förbättra föreningens framtida verksamhet.

Stipendium

Utsedd förening får 50 000 kr.

Vem kan nominera?

Vem som helst kan nominera en förening. Det enda kravet är att du kan logga in med bank-ID för att vi ska veta vem som nominerat. Nomineringen görs via länken nedan.

Nominering till årets förening Länk till annan webbplats.

Sista dag för nominering

2021 gäller 1 april som sista nomineringsdatum, med anledning av att beslut i Kommunfullmäktige togs först i februari. Sedan gäller 1 mars.