Oset

badstrand, blöt sand och solsken

Här finns information om Oset, ett friluftsbad som ligger vid Vätterstranden i Huskvarna.

Aktuella badtemperaturer

Denofficiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

Temperatur i vattnet: Vi har ingen temp att återge för tillfället.
  • Analys av badvattnet: Tjänligt med anmärkning ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Oset:

Mark: Platt mark. Sand och gräs.

Grillplats: Nej
Toalett: TC (torrdass)
Lekplats: Ja.

Sopkärl: Ja
Övrigt: Kiosk, beachvolleyboll
P-platser:
Ej handikappsparkering
Tillgänglighet för rullstolsburna:
Platt mark. Ingen ramp ner i vattnet.

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via självservice eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: