search
Sök
menu
Meny

Sportfiskekortet Munksjön – Rocksjön

En man som fiskar från en brygga i Rocksjön.

Rocksjön och Munksjön är två sjöar med goda fiskemöjligheter som dessutom ligger mitt i Jönköping. Det är gratis att fiska där, men du måste ha ett fiskekort. Här hittar du utlämningsställen eller så använder du vår e-tjänst.

Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för sitt goda fiske efter stor gädda och mörtfisk.

Vissa insjöfiskar har dock förhöjda halter av miljöföroreningar och tungmetaller. Därför bör t.ex. gravida iaktta försiktighet när det gäller dessa fisksorter. Särskilt äldre fiskar är olämpliga som mat och ska därför släppas tillbaka.

Krav på fiskekort i Rocksjön/Munksjön

Munksjön-Rocksjön är ett fiskevårdsområde enligt Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Fiskekortet måste alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp vid eventuell kontroll. Om man fiskar utan fiskekort kan redskapen beslagtas och polisanmälan göras.

Var hämtar jag Sportfiskekortet?

Sportfiskekortet är kostnadsfritt och kan hämtas på

 • På webben under rubriken e-tjänster
 • Jaktia Jönköping, Hulukvarn 10
 • Kommunens reception/Kontaktcenter Juneporten
 • Jönköpings Sportfiskeklubb, Klubbhusgatan 3
 • Kurres Fiskeshop, Huskvarnavägen 107 Huskvarna
 • Fiske & Outdoor, Ryhovsgatan 3-5
 • Shell, Barnarpsgatan 45

Fiskekortet måste alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp vid eventuell kontroll.

Var gäller Sportfiskekortet?

Sportfiskekortet gäller i allt vatten som förvaltas av Munksjöns fiskevårdsområdesförening, dvs. Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till Jordbron, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Fiske är inte tillåtet i Munksjön från Munksjöbron, från land inom Munksjö AB:s inhägnade fabriksområde eller i Rocksjön vid badplatsen. Dessa områden framgår på fiskekartan på fiskekortet.

Regler för fisket i Munksjön och Rocksjön

Beslut om reglerna medan fattades på årsstämman 2014-05-05 med Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde.

 • Fiske efter kräftor ingår inte i Sportfiskekortet.  
 • Endast fiske med handredskap enligt definition i fiskelagen är tillåtet, samt fiske med kastnät.
 • Fiske efter lax och öring är förbjudet 15 september – 31 december.
 • Fångad ål, mal, gös, harr eller lake ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet.
 • Följande fiskarter får endast fångas om den håller minimi- och maximimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets:
  a. minimimått öring 50 cm, lax 60 cm.
  b. gädda, minimimått 50 cm maximimått 80 cm.
  c. abborre, maximimått 30 cm.
 • Återutsättningskyldighet; om man råkar fånga en fisk som inte får fångas eller att den fångas med redskap eller en metod som inte är tillåten för arten, ska den genast släppas ut i vattnet igen.
 • Fisk med minimi- och/eller maximimått får inte föras i land i kapat skick.
 • Vid fiske får under varje dygn fångas och behållas högst en gädda per person.
 • Vid fiske på öppet vatten tillåts två beten per person. Vid isfiske tillåts fem beten per person.
 • Paravan i samband med trollingfisket tillåts, max 5 meter utsläpp ifrån båt. Utterfiske är förbjudet. Förbudet gäller både lod- och ytutter.
 • Mörtstuga kräver dispens. Kontakta Göran Johansson tfn 070-526 11 88. 
  Mörtstugan ska märkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14).
 • Eftersom Rocksjön är ett naturreservat är båt med motor inte tillåten.
 • Fisk som ska behållas ska omedelbart avlivas. Övrig fisk ska omedelbart återsläppas.

Kräftfiske

Fiske efter kräftor innefattas inte i Sportfiskekortet utan kräver ett Kräftfiskekort. Vill man fiska efter kräftor ska man kontakta Jönköpings sportfiskeklubb.

Har du fångat en märkt gädda – tala om det för oss!

Fiskar du i Munksjön eller Rocksjön och fångar en gädda med ett rött långsmalt märke under ryggfenan ingår dessa i projektet Pike-reg Munksjön. För att nå bästa resultat är det viktigt att vi får information om detta, (hur du gör rapporteringen ser du på sidan om märkning av gädda i Munksjön) och att gäddan släpps tillbaks igen. Med din hjälp lär vi oss mer om Munksjöns gäddor, vilket är av stor betydelse för ett hållbart fiske och en god fiskevård.

Märkning av gädda i Munksjön

Mörtstuga

Om du vill sätta ut en mörtstuga krävs en dispens. Kontakta Göran Johansson, tfn 070-526 11 88. Om ingen dispans finns och/eller redskapen inte är rätt utmärkta, beslagtas redskapen och polisanmälan kan göras.

Regler vid fisketävlingar

Ska du ordna en fisketävling i Munksjön eller Rocksjön? Då gäller särskilda regler. Om du följer punkterna behöver inte varje deltagare ha ett personligt fiskekort.

 • Anmäl till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid (3 veckor) att en tävling ska genomföras. Arrangören ska lämna uppgifter om kontaktperson (namn och telefon), datum för tävlingen och var de tävlande ska fiska. 
 • Ansvarig för fisketävlingen (=kontakperson) ska se till att alla som tävlar har kun-skap om fiskereglerna, att dessa följs och att uppgifter om de tävlande samlas in.
 • Senast 3 veckor efter att tävlingen genomförts ska uppgifter om namn, adress, telefon, kön och ålder på de tävlande lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Vi tar också gärna emot uppgifter om (frivilligt): 
  – Fångade arter som inte ska fångas
  – Synliga tecken på sjukdom på fisken
  – Fiskeresultat med maxvikt av fiskearterna
  – Något annat som ni tycker kommunen bör känna till

Kontakt

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 55

David Melle
Enhetschef miljöskyddsenheten
Tfn 036-10 54 49