search
Sök
menu
Meny

Lekplats och lekpark

Barn som leker i stadsparken

Jönköpings kommun har för närvarande 123 lekplatser. Av dessa är 113 st tillgänglighetsanpassade.

Utflyktsmål

Kommunen har idag fyra större lekplatser som fungerar som utflyktsmål för så väl familjer som skolor och andra grupper.

Alla kommunala lekplatser

Kvarterslekplatser

Övriga lekplatser är så kallade kvarterslekplatser och är främst anpassade till barn i förskoleåldern. En kvarterslekplats består oftast av en sandlåda, klätterställning med rutschkana, gunglek eller gungor samt en sittplats.

Säkerheten

Samtliga lekplatser genomgår en årlig säkerhetsbesiktning enligt SS-EN 1176, 1177 samt svenska gällande lagar och normer. (SS=svensk standard, EN= europastandard).

Åtgärd av mindre fel ingår i den årliga skötseln. Vid större fel görs en bedömning huruvida lekutrustningen kan repareras eller måste tas bort. Samtliga fel som utgör allvarlig fara för barnen åtgärdas omgående, antingen genom att utrustningen byggs om eller tas bort.
Säkerhetsbesiktningen ligger till grund för bedömningen av vilka lekplatser som är i störst behov av renovering.

Är något i lekparken trasigt?

Om du ser något trasigt, anmäl detta omgående så att ingen kommer till skada: telefon 036-105000.

Hundar och rökning på lekplatsen

Enligt hundföreskrifterna för Jönköpings kommun får hundar inte vistas på allmänna lekplatser.

Hundföreskrifter

Det är för oss en självklarhet att man inte röker vid lekplatser.