search
Sök
menu
Meny

Naturreservatet Bondberget

Äng med ekar.

Bondberget är ett tätortsnära naturreservat beläget mellan Jönköping och Huskvarna. Här finns gott om stigar i vandringsvänlig terräng.

En bra start är Öxnegården. På vintrar med gott om snö kan du åka skidor, både längdskidor och utförsåkning.

Väljer du att gå upp på berget från Kungsängen och Ekhagen kommer du direkt till rika ekskogar och hagmarker. Bondberget har också en järnåldersgrav på en av de vackraste platserna i trakten. I reservatet pågår ett forskningsprojekt, ekveteranisering. Detta för att ge träden ålderskrämpor med blottad ved och trädhål som skapar boplats åt ovanliga arter

Förslag till en ny skötselplan har fastställts i december 2015 och finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida.

Naturreservatet Bondberget ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.