search
Sök
menu
Meny

Friaredalen

Lekplatsen i Friaredalen kommer delvis stängas av fr.o.m. 1 december 2020. Från 1 januari 2021 påverkas en större del av parken när Jönköping Energi drar fjärrvärme genom parken. Vi passar på att förnya delar av lekplatsen och en ny klätterställning kommer att byggas upp när fjärrvärmearbetet är klart.

Sommaren 2021 öppnar vi hela parken igen, då med fina nyheter.

Det går bra att leka i de öppna delarna av lekplatsen och parken under tiden som arbetet pågår. Byggarbetsplatsen är avspärrad.

Friaredalen är en park med lek, sport och aktivitet för alla. Här finns en populär lekplats med stora klätterställningar, grillplats, ramp för skate och BMX samt en utmanande parkour- och utegymsanläggning.

I parken kan du även njuta av grönskan, de pampiga träden och vackra vattenspeglar.

Grönska och vatten i parken

Hundraåriga lindar och almar, en exotisk kaukasisk vingnöt, flera olika sorter av björk, vårblommande hägg, ljuvligt kakdoftande katsura är några av de spännande och vackra träd som går att hitta i parken.

Junebäcken som slingrar sig igenom Friaredalen fungerar som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn. Tekniska kontoret har breddat dammen för utöka dess kapacitet att ta upp vatten. Dagvattenhantering vid kraftiga skyfall är en av utmaningarna för Jönköping såväl som för andra städer som påverkas av förtätning och klimatförändringar. Stora parker som Friaredalen fyller en viktig funktion för staden som helhet.

Utegym, redskap i bakgrund och plantering i förgrunden.

Har du testat parkour?

Parkour är en träningsform där man övar mental och fysisk styrka genom hopp, rullningar och andra flexibla rörelser över olika hinder. I Friaredalen finns en parkouranläggning där du kan öva upp din smidighet och kroppskontroll.

Vill du ta dig fram på hjul finns en skateramp där du även kan köra med BMX-cykel. Skate-, BMX- och parkourytorna togs fram efter samråd med lokala ungdomars önskemål.

I parken går det att åka skidskor på vintern och spela basket på sommaren. Vill du träna din styrka finns ett utegym med olika stationer.

Har du träffat den spelande spindeln på lekplatsen?

Lekplatsen är en av de största och populäraste i kommunen. Den är tillgänglighetsanpassad, erbjuder lek för alla åldrar och är ett välbesökt utflyktsmål för såväl förskolor som familjer.

Friaredalens historia

Parkanläggningen i Friaredalen påbörjades 1936 och fick då namnet Junebäcksdalen efter vattendraget som rinner genom dalen. Att området kallades Friaredalen tror man beror på att livslånga band knöts här. Det var en populär samlingsplats för unga där majbrasor och midsommarfirande anordnades.

Senare gjordes de välupptrampade stigarna om till gångvägar, och parken berikades med bollplaner och en lekplats. Runt år 1950 planerades det för en friluftsbadsanläggning. Området var vid den tiden en av stadens mest barnrika platser och det var ett av motiven till att utveckla området till en park.