search
Sök
menu
Meny

Friaredalen

Träd omger en lekplats

Friaredalen byggs om under två år, 2013-2014. Arbetet med att ta reda på medborgarnas önskemål har resulterat i ett flertal attraktioner, skatebana, BMX-yta, Parkouryta, inlinesarg etc.

År 2013. Skate, BMX, Parkour

Vi börjar med att bygga en skate- och bmx-yta och en parkouryta på den gamla grusplanen norr om fotbollsplanen. Vi tagit hjälp av lokala ungdomar för att det ska bli som de vill ha det.

En gångväg kommer att leda genom ytan till fotbollsplanen. Ett par upphöjda planteringsbäddar placeras på ytan och i dessa planteras gulbladigt korstörne och trädgårdsnäva. Aktivitetsytan kommer att belysas med LED-spotlights, samma typ som vid lekplatsen. Belysningen dämpas när ingen är där.

År 2014. Inlines, gym, isbana, basket, planteringar, gångvägar, broar, trappor

Vi fortsätter att bygga på grusytan med en inlines-sarg med möjlighet att spola is på vintern och spela basket på sommaren. Ett gym, av samma typ som på Esplanaden i Huskvarna, placeras intill och ger möjlighet till lite träning i vardagen.

Junebäcken fungerar som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn och ska därför rensas och breddas. Dammen kommer att bli något större, med möjlighet att svämma över ytterligare upp till gångvägen. Kring dammen anläggs planteringsytor för mindre buskar och perenner.

Längs gångvägen som leder från dammen till Kristinedalsgatan läggs en låg vall för att hindra att barn i pulkor åker rakt ut över gångvägen.

Gångvägen väster om dammen flyttas och i samband med detta placeras nya soffor och papperskorgar ut. Gångvägen öster om lekplatsen tas bort till förmån för bäcken och ersätts med gångar in till lekplatsen norr- och söderifrån. Staketet vid småbarns-

leken ned mot bäcken förlängs. Längs den nya gångvägen söderut från lekplatsen anläggs en grillplats med sittmöjligheter.

Tre nya broar byggs över bäcken och andra tas bort. En ny trappa byggs från Björngatans förlängning ned till aktivitetsytan och en trappa byggs från Bäckadalsgymnasiet ned till fotbollsplanen.

I foldern nedan finns bildinformation.

Historik

Parkanläggningen i Friaredalen påbörjades 1936 och fick då namnet Junebäcksdalen efter vattendraget som rinner genom dalen. Att området kallades friaredalen tror man beror på att där fanns en väl upptrampade gånväg längs bäcken och sommartid ordnades med majeld och midsommarfirande. Området var alltså en plats där ungdomar samlades och säkert knöts livslånga band här.

Den nya parken fick gångvägar, bollplaner och lekplats. På 1940-50-talen planerades också att anlägga ett friluftsbad. Området var vid den tiden en av stadens mest barnrika platser och det var ett av motiven till att lägga en park här.

En stor ny lekplats tillkom för några år sedan och den blev genast ett mycket populärt utflyktsmål bland annat hos förskolorna i trakten.