search
Sök
menu
Meny

Hamnparken

Gräsmatta fylld av lila blommor

Hamnparken är kommunens äldsta park

Hamnparken är stadens äldsta park, från 1848, men har under 1900-talet mer ingått som en del av Rådhusparken. Under 1900-talets första hälft fanns en gulmålad paviljong utmed Järnvägsgatan, den fungerade som sommarcafé. Ett järnvägsspår gick tvärs igenom parken bort till lastkajen vid Munksjön.

På 1980-talet ändrades parken om och fick en restaurangdel mot kanalen.

År 2001 byggdes parken om och syftet var främst att öka tryggheten i Hamnparken. Vid senaste ombyggnaden 2011/2012 har parken alltmer anpassats till att bli en rolig lekplats för barn. Se under lekplatser.

En trästaty av Calle örnemark "Sju sekel" står placerad  vid kanalen norr om restaurangen.

Parkens tillkomst: Hamnparken 1848