search
Sök
menu
Meny

Hassafallsleden och Kallebäcksleden

Trakterna kring Tabergsån och Sandserydsån har under långa tider uppskattats för sin fina natur. Numera kan man följa de markerade lederna Hassafallsleden och Kallebäcksleden.

Hassafallsleden följer först Tabergsån nedströms genom lummig alskog. Vid sammanflödet med Sandserydsån följer leden denna uppströms förbi den imponerande miljön kring vattenfallen Hassafall. Här finns också två grillplatser.

Via skogstigar och vägar leder leden till Varkullen (228 m.ö.h). Härifrån har man en hänförande utsikt över södra vätterbygden i alla väderstreck. I norr skymtar Vättern med Visingsö och Omberg – i söder mäktiga Taberg.

Från Varkullen kan man välja att fortsätta västerut längs Kallebäcksleden eller vika av nedför, tillbaka mot hembygdsgården. Går man vidare längs Kallebäcksleden passerar man äldre industribebyggelse vid Åsafors, en äldre vattentäkt, samt resterna efter Månestorps kvarn.

Hassafallsleden är något krävande, men bjuder samtidigt på en fascinerande och spännande natur. Den går delvis på smala stigar, några trappor, spänger och broar. Kallebäck-leden saknar riktigt branta partier.

De båda lederna är utmärkta med blå markeringar. Från Kallebäcksleden finns en anslutning till Södra Vätterleden, som man kan följa mot Norrahammar och Taberg, eller västerut mot Bottnaryd.

Initiativet till Hassafallsleden och Kallebäcksleden kommer från Hofslätts Hembygdsförening, som också står för tillsyn och skötsel, tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen.

För att hitta mer information om leden, grill- och rastplatser och andra viktigheter. Ladda ner appen Naturkartan där allt finns tyligt beskrivet.

Anslutningsleder

Södra Vätterleden