search
Sök
menu
Meny
Sök

Vad är ett hälsocenter?

En pojke, en kvinna och en tjej skrattar tillsammans. 

Hälsocenter är ett samarbete mellan regionen, vårdcentraler och Jönköpings kommun med syfte att främja folkhälsan. Vi erbjuder stöd och vägledning när du vill ändra din livsstil eller förändra dina levnadsvanor.

Våra lokaler finns i Huskvarna söder, Smedbyn men framåt planerar vi verksamhet i hela kommunen. Att komma till oss och delta i de verksamheterna som arrangeras genom oss är enkelt. Tillsammans hittar vi aktiviteter som passar dig.

Alla välkomna oavsett ålder

Du som kommer till oss vet att du löper risk att drabbas av ohälsa i framtiden om du inte ändrar på hur du lever. Vi hjälper och stöttar dig i arbetet med att förändra din livsstil och levnadsvanor oavsett vem du är – hit är alla välkomna.

Antingen kommer du hit via rekommendation från vårdcentral, elevhälsa eller personal i kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun. Föreningslivet och civilsamhället kan också rekommendera personer att ta kontakt med oss på Hälsocenter.

Du kan också kontakta oss på eget initiativ. Viktigt är att du själv är motiverad till att förändra din livsstil.

Som Hälsocenter har vi en koordinerande roll. Vi samarbetar tillsammans med verksamheter inom Jönköpings kommun, regionens vårdcentraler, föreningsliv och civilsamhälle.

Hur vi arbetar med hälsa

Målet är att arbeta med hälsans fyra dimensioner: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi erbjuder egna aktiviteter i Smeden men också aktiviteter i samverkan med olika aktörer och föreningar som har samma mål som oss.