Familjecentralen Väster och öppna förskola

Här finns information om familjecentralen Väster och öppna förskolan. Vår verksamhet vänder sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0–5 år som inte har förskoleplats.

Under respektive rubrik finns information, planerade datum och tider för aktiviteter. Du hittar också information samt eventuella förändringar i programmet på Facebook, sök på öppna förskolan i ditt område.

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och föräldragrupper under graviditet och barnets första fem år.

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-5 år. Här har du och ditt barn möjlighet att få träffa andra föräldrar och barn. Vi har sångstund, skapande verksamhet, fri lek och fikastund.

Öppna förskolans verksamhet skapar vi tillsammans med dig som förälder och du ansvarar för ditt barn. Du och ditt barn skall vara fria från infektioner när ni kommer till öppna förskolan, tänk på varandra.

Familjecentralen Väster och öppna förskolan finns på Västra Storgatan 10, Jönköping.

Öppettider och aktiviteter

Här hittar du våra planerade öppettider och aktiviteter. Barn som har förskoleplats är fortsatt välkomna till våra utedagar - ta med fika och något att sitta på (ingen anmälan behövs).

Måndag

 • kl. 9–12 öppen förskola inne (2 månader–5 år)
 • kl. 14–15.30 spädbarnsmassage för anmälda

Tisdag

 • kl. 9–12 öppen förskola inne (2 månader–5 år)
 • kl. 13–15.30 babygrupp (8-12 månader), förstagångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Onsdag

 • kl. 10–12 öppen öppen förskola inne, (2 månader–5 år)
 • kl. 13–15.30 babygrupp (4–8 månader), förstagångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Torsdag

 • kl. 9–12 öppen förskola inne (2 månader–5 år)
 • kl. 13–15.30 öppen förskola (2 månader–2 år), för dig som är föräldraledig

Fredag

 • kl. 10–13 babygrupp (2-4 månader), förstagångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är ett sätt att genom kärleksfull beröring fördjupa och förstärka kontakten mellan barn och förälder. Under kursen tränar vi på massagens olika strykningar och massagen sker alltid på barnets villkor.

 • Tid: Måndagar kl. 14–15.30 men även under andra veckodagar. Se anslagstavlan vid Öppna förskolan.
 • Plats: Öppna förskolan. Tag med en liten filt/babynest
 • Kostnad: 50 kr för tre tillfällen.
 • Ålder: 2-6 månader
 • Anmälan: Anmäl dig via affisch på anslagstavlan i familjecentralens väntrum.

Babygrupp 2–4 månader

Babygruppen är en mötesplats för dig som är förälder för första gången. Här får du möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar. Vi pratar om det som är viktigt första tiden, t.ex. anknytning, samspel, amning/ersättning och hur det är att vara förälder. Du kommer att få träffa pedagog, kurator, bhv-sjuksköterska och barnmorska.

Våren 2024, fredag kl. 10.00–13.00

 • 12 januari Sångstund
 • 19 januari Sångstund
 • 26 januari Stängt
 • 2 februari Kurator och BHV-sköterska pratar om föräldrarollen
 • 9 februari Gipsavtryck
 • 16 februari Sångstund
 • 23 februari Stängt
 • 1 mars Sångstund
 • 8 mars Stängt
 • 15 mars Sagoläsningens betydelse
 • 22 mars Kurator och BHV-sköterska pratar om föräldrarollen
 • 29 mars Stängt pga. Långfredag
 • 5 april Sångstund
 • 12 april Gipstryck
 • 19 april Stängt
 • 26 april Sångstund
 • 3 maj Hälsotema
 • 10 maj Stängt
 • 17 maj Stängt
 • 24 maj Kurator och BHV-sköterska pratar om föräldrarollen
 • 31 maj Sångstund
 • 7 juni Sångstund
 • 14 juni Sångstund

Babygrupp 4–8 månader

På babygruppen medverkar personal från familjecentralen samt inbjudna gäster som ger tips och kunskap till både barn och föräldrar. Gruppen är till för dig som fått ditt första barn.

Våren 2024, onsdagar kl.13.00–15.30

 • 10 januari: Sångstund
 • 17 januari: Sångstund
 • 24 januari: Besök av kurator med temat ”Vardagsliv, samspel och lek.”
 • 31 januari: Besök av BHV med temat ”Vardagsliv, mat och sömn.”
 • 7 februari: Textiltryck
 • 14 februari: Sångstund
 • 21 februari: Sagoläsningens betydelse
 • 28 februari: Placeringsadministratören om förskoleplats
 • 6 mars: Sångstund
 • 13 mars: NTF barn i trafiken
 • 20 mars: Besök av kurator med temat ”Vardagsliv, samspel och lek”
 • 27 mars: Besök av BHV med temat ”Vardagsliv, mat och sömn”
 • 3 april: Sångstund
 • 10 april: Hälsotema
 • 17 april: Sångstund
 • 24 april: Stängt pga utbildning
 • 1 maj: Stängt pga röd dag
 • 8 maj: Skapande med färg
 • 15 maj: Sångstund
 • 22 maj: Besök av BHV med temat ”Vardagsliv, mat och sömn”
 • 29 maj: Besök av kurator med temat ”Vardagsliv, samspel och lek”
 • 5 juni: Sångstund
 • 12 juni: Stängt

Babygrupp 8–12 månader

På babygruppen medverkar personal från familjecentralen samt inbjudna gäster som ger tips och kunskap till både barn och föräldrar. Gruppen är till för dig som fått ditt första barn.

Våren 2024, tisdagar kl. 13.00–15.30

 • 9 januari: Sångstund
 • 16 januari: Skapande
 • 23 januari: Sångstund
 • 30 januari: Sångstund
 • 6 februari: Biblioteket vi ses där 13.30
 • 13 februari: Sagoläsningens betydelse
 • 20 februari: Sångstund
 • 27 februari: BHV och kurator pratar om infektioner och alkohol
 • 5 mars: Sångstund
 • 12 mars: Skapande
 • 19 mars: Sångstund
 • 26 mars: NTF barn i trafiken
 • 2 april: Sångstund
 • 9 april: Biblioteket vi ses där 13.30
 • 16 april: BHV och kurator pratar om infektioner och alkohol
 • 23 april: Sångstund
 • 30 april: Skapande
 • 7 maj: Sångstund
 • 14 maj: Hälsotema
 • 21 maj: Sångstund
 • 28 maj: Vi ses vid Jordbrovallens lekpark kl 13.30
 • 4 juni: Biblioteket vi ses där kl 13.30
 • 11 juni: BHV och kurator pratar om infektioner och alkohol

Med reservation för eventuella ändringar.

Adoptivgrupp

Är du förälder och har adoptivbarn? Välkommen att delta i en föräldragrupp och öppen förskola med möjlighet att kunna dela erfarenhet och kunskap med andra adoptivföräldrar.

 • Tid: Fredagar 13-15.30, ojämna veckor. Sångstund 15.15.
 • Plats: Huskvarna familjecentral, Huskvarna vårdcentrum

Läs mer om föräldragrupp för dig som är ny adoptivförälder Länk till annan webbplats.

Föräldragrupp för regnbågsfamiljer

Lever du i regnbågsfamilj? Välkommen till föräldraträff då vi delar gemenskap och samtalar om föräldraskap och mer HBTQ-specifika frågor. Fika och te finns till självkostnadspris, anmäl dig gärna. Barn är välkomna!

 • Tid: 15.30–17.00, onsdagar ojämna veckor fr.o.m. vecka 3
 • Plats: Familjecentralen Väster, Västra Storgatan 10 A

Kontakt

Stephanie Marckwort
Kurator
E-post: stephanie.marckwort@jonkoping.se
Telefon: 036-10 27 71

Linda Agnesund
Samordnare föräldraskapsstöd
E-post: linda.agnesund@jonkoping.se
Telefon: 036-10 28 58

Vägledande samspel

Genom att vara nyfiken på samspelet mellan dig och ditt barn kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår från den unika relation du och ditt barn har. Målet med vägledande samspel är att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen.

Kursupplägg

Du deltar i en föräldragrupp tillsammans med andra föräldrar. Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap. Gruppen träffas på din familjecentral vid 6-8 tillfällen, två timmar varje gång. Programmet är kostnadsfritt, fika finns att köpa till självkostnadspris.

Kontakt

Vill du delta i en grupp eller veta mer? Kontakta:

Stephanie Marckwort, kurator, 036-10 27 71

Marika Thörewik, kurator, 036-10 26 39

Kurator

Ibland kan relationer och föräldraskap vara svårt att hantera, då kan det vara bra att ha någon att prata med om sådant som känns utmanande och svårt. På familjecentralen finns möjlighet att få stöd och hjälp av en kurator, t.ex. i form av enskilda samtal på plats eller i ditt eget hem.

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Det vi samtalar om dokumenteras eller registreras inte.

Exempel på frågor och ämnen som du kanske funderar över:

 • Oro kring barnen och omställningen som nybliven förälder.
 • Livssituationen och utmaningen i att vara förälder.
 • Anknytning och samspel med det nya barnet.
 • Problem i relationen, parsamtal.
 • Våld i nära relation.
 • Stöd i kontakten med olika myndigheter.
 • Samhällsinformation och praktiska råd.

På familjecentralen kan man också delta i olika föräldragrupper, t.ex. för adoptivföräldrar, tvillingföräldrar och Vägledande samspel, se mer under respektive rubrik.

Kontakt

Vill du prata med en kurator? Kontakta:

Stephanie Marckwort, 036-10 27 71

Marika Thörewik, 036-10 26 39

Sfi

Du som är hemma och är föräldraledig har möjlighet att läsa sfi på Råslätts och Huskvarna öppna förskola. På öppna förskolan träffar du andra föräldrar som är hemma med små barn och du kan fortsätta lära dig svenska medan du är föräldraledig.

Vem kan läsa sfi på öppna förskolan?

 • Du som saknar kunskaper i svenska språket har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.
 • Du ska vara folkbokförd i Jönköpings kommun och måste ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns.
 • Även du, som omfattas av EU-rätten om fri rörlighet, har rätt att läsa sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

Välkommen att anmäla dig när du besöker en öppen förskola!

Sfi för föräldralediga tid och plats:

 • Råslätts familjecentral och öppna förskola: torsdagar kl. 9–12
 • Huskvarna familjecentral och öppna förskola: tisdagar kl. 9–12
 • Österängen/Öxnehaga familjecentral och öppna förskola: onsdagar kl. 9–12

Föräldragrupp och öppen förskola på lätt svenska

Vi träffas och sjunger, fikar och pratar och har olika teman vid varje tillfälle. För familjer med barn 0-5 år.

Välkommen tillsammans med ditt barn!

 • Plats: Huskvarna familjecentral och öppna förskola, Huskvarna Vårdcentrum
 • Tid: Måndagar kl. 15-16.30

Kontakt: 036-10 55 10 (Anmälan behövs ej)

Program våren -24

Januari

 • 15/1 Start, gipsavtryck och mellanmål
 • 22/1 Träff
 • 29/1 Barn och skärmtid (kurator och förskollärare)

Februari

 • 5/2 Språkutveckling hos barnen (förskollärare)
 • 12/2 Besök Huskvarna bibliotek
 • 19/2 Förälder i Sverige (kurator och förskollärare)
 • 26/2 Att gå på förskola i Sverige

Mars

 • 4/3 Egenkraft
 • 11/3 Ekonomi som förälder i Sverige
 • 18/3 NTF - barn i trafiken
 • 25/3 Pyssel

April

 • 1/4 STÄNGT Annandag påsk
 • 8/4 Föräldrastödet på besök
 • 15/4 Besök på Huskvarna bibliotek
 • 22/4 NTF - barn i trafiken
 • 29/4 Egenkraft

Maj

 • 6/5 Förälder i Sverige (kurator och förskollärare)
 • 13/5 Att gå på förskola i Sverige
 • 20/5 Hälsocenter
 • 27/5 Barn och skärmtid (kurator och förskollärare)

Juni

 • 3/6 Lekplatsbesök och grillning
 • 10/6 Avslutning

Öppen förskola för unga föräldrar

Öppen förskola 0–5 år för unga föräldrar upp till 22 år. Du som är gravid är också välkommen. Välkommen tillsammans med ditt barn! Vi träffas och pratar om hur det är att vara förälder

 • Plats: Råslätts öppna förskola (Törnskategatan 1, entréplan i Råslätts nya vårdcentrum)
 • Tid: Torsdagar kl. 13–15 jämna veckor

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss

Soha och Marie, öppna förskolan

Telefon: 036-10 27 47

Annika, kurator

Telefon 0722-54 44 10 eller 036-10 51 69

Ann-Sofie, kurator

Telefon: 0767-98 42 02 eller 036-10 24 55

Öppen förskola för föräldrar med NPF eller liknande utmaningar

Vi träffas och pratar om vilka utmaningar det finns med att vara förälder och ha diagnos.

Välkommen tillsammans med ditt barn!

 • Plats: Råslätts öppna förskola (Törnskategatan 1, entréplan i Råslätts nya vårdcentrum)
 • Tid: Torsdagar kl. 13–15 ojämna veckor

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss,

Soha och Marie, öppna förskolan

Telefon: 036-10 27 47

Annika, kurator

Telefon 0722-54 44 10 eller 036-10 51 69

Ann-Sofie, kurator

Telefon: 0767-98 42 02 eller 036-10 24 55

KONTAKT

Anneli Björkbrant
Förskollärare

Telefon: 036-10 72 10

E-post: anneli.bjorkbrant@jonkoping.se

Maria Löfgren
Förskollärare

Telefon: 036-10 72 10

E-post: maria.lofgren@jonkoping.se

Stephanie Marckwort
Kurator

Telefon: 036-10 27 71

E-post: stephanie.marckwort@jonkoping.se

Marika Thörewik
Kurator

Telefon: 036-10 26 39

E-post: marika.thorewik@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: