Avgifter för fritidshem

Här finns information om hur mycket du ska betala för barnomsorgsplats i fritidshem.

Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 56 250 kronor i månaden eller mer före skatt (2024).

Avgiften är preliminär och beräknas utifrån de uppgifter om inkomst du har lämnat till kommunen. Om den årliga inkomstkontrollen visar att ditt hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift görs en justering i efterhand.

Avgift för 2024


Barn 6-12 år

Barn 1

Barn 2

Barn *3

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift per månad

1125 kr

563 kr

563 kr

Om ditt hushåll tjänar 56 250 kronor i månaden eller mer före skatt betalar du den högsta avgiften/maxtaxa. Avgiften avser själva platsen och du betalar samma belopp oavsett omfattning/antal timmar.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Barn 2 är det näst yngsta barnet och så vidare. * Barn 4 eller fler är avgiftsfritt.

Avgiften betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

Avgift för 2023


Barn 6-12 år

Barn 1

Barn 2

Barn *3

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift per månad

1097 kr

548 kr

548 kr

Om ditt hushåll tjänar 54 830 kronor i månaden eller mer före skatt betalar du den högsta avgiften/maxtaxa. Avgiften avser själva platsen och du betalar samma belopp oavsett omfattning/antal timmar.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Barn 2 är det näst yngsta barnet och så vidare. * Barn 4 eller fler är avgiftsfritt.

Avgiften betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

Anmäl din inkomst för att få rätt avgift

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du anmäler din inkomst före skatt (bruttoinkomst) till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar på fritidshem
 • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
 • När familjens inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben. Uppdatering kan bara göras för pågående månad. Vill du göra uppdatering bakåt i tiden ska du kontakta din administratör.

Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt (bruttoinkomst) och andra skattepliktiga inkomster, såsom föräldrapenning och sjukpenning och inkomst beskattad i utlandet. Vissa förmåner kan du få betala skatt för, kontakta Försäkringskassan om du är osäker.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
 • smittbärarpenning
 • rehabiliteringspenning
 • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning)
 • omvårdnadsbidrag
 • Inkomst beskattad i utlandet

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst vid beräkning av din avgift:

 • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
 • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst/förmåner som du betalar skatt på, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Inkomstkontroll

Vi vill att alla ska betala rätt avgift, varken för mycket eller för lite. Därför gör vi en årlig inkomstkontroll av barnomsorgsavgift. Då jämförs hushållets registrerade inkomst hos kommunen med den deklarerade inkomsten hos Skatteverket.

Läs mer om inkomstkontroll av barnomsorgsavgift

Faktura

Faktura varje månad

Avgiften för fritidshem betalas tolv månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Ett gemensamt hushåll innebär att du bor tillsammans (är folkbokförd) med en annan person på samma adress, antingen som gift eller som sammanboende.

Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20:e varje månad. Förfallodag är den sista vardagen i månaden.

Fakturan skicka till den vårdnadshavare som första gången ansöker om barnomsorgsplats. Önskas annan fakturamottagare, kontakta din administratör.

Faktura skickas till din digitala brevlåda

Från och med november 2022 får du din faktura för barnomsorgsavgift digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda, exempelvis Kivra eller Min myndighetspost, får din faktura dit i stället för på papper. Det innebär att du ser fakturan i din digitala brevlåda, men får betala den via din internetbank.  Är du inte ansluten till en digital brevlåda får du fakturan precis som vanligt.

Har du valt att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro kommer du att fortsätta betala dina fakturor på det sättet.

Här kan du läsa mer om faktura till digitala brevlådor

Delad faktura vid gemensam vårdnad men inte gemensamt hushåll

Vid gemensam vårdnad och när barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan fakturan delas. Avgiften baseras på den inkomstuppgift som du har registrerat i Barnwebben. Om delad faktura önskas, kontakta din administratör.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Frågor och svar om inkomstanmälan

Nedan får du svar på de vanligast förekommande frågorna.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

Avgiften baseras på hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomst). Du ska registrera din inkomst på Barnwebben så att du betalar rätt avgift. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar din inkomst kommer du få betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver ändå registrera din inkomst före skatt (bruttoinkomst) annars får du betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Jag studerar, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera din inkomst på nytt, även om den inte förändrats. Om du arbetar extra under dina studier måste du ange din inkomst före skatt (bruttoinkomst).

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

Om du har ändrade familjeförhållande ska du kontakta din administratör. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

Registrera din aktuella inkomst före skatt (bruttoinkomst) på Barnwebben och kontakta din administratör.

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

Kontakta din administratör.

Senast granskad/publicerad: