Regler för fritidshem

Här kan du läsa om fritidshemmets öppettider, barnets närvarotider, vad som gäller vid lov- och planeringsdagar och hur du säger upp en fritidshemsplats.

Barnets närvarotider

Grunden för barnets schema är föräldrarnas arbets-, studie- och restider. Det är mycket viktigt att du ser till att personalen alltid känner till de tider som gäller för ditt barn.

Öppettider

Våra öppettider regleras i viss utsträckning i skollagen. Men politikerna i Jönköpings kommun har också beslutat att omsorg ska erbjudas även under obekväm arbetstid.  
Generellt gäller att alla fritidshem ska ha öppet kl 06–19, om behov finns. Om behovet av omsorg även gäller sena kvällar eller helger, kan rektor kontakta annan verksamhet i närområdet för att hitta en bra lösning. Som förälder är du alltid välkommen att fråga personalen vilka riktlinjer som gäller, även om särskilt omsorgsbehov uppstår enstaka dagar.

Barnets närvaro vid förälders ledighet

Omsorgen omfattar de tider du arbetar eller studerar. Men du kan också komma överens med ditt fritidshem om att ditt barn får utnyttja sin plats också om du tillfälligt är ledig eller har semester någon enstaka dag. Under din huvudsemester förutsätter vi dock att även barnet är ledigt.

Barnomsorg vid förälders sjukskrivning

Om du är hemma på grund av en sjukskrivning och har en barnomsorgsplats kan ditt barn gå som vanligt på fritids enligt ordinarie schema.

När omsorgsbehovet förändras

Om ditt barns omsorgsbehov förändras (t.ex. på grund av ändrade arbetstider) ska du lämna in nytt schema via vår Vklass. Semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden är inte grund för avgiftsändring.

Planeringsdagar

Fritidshemmet har rätt att hålla stängt 4 dagar/år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering. Den lokala styrelsen beslutar om vilka dagar som ska användas för planering inom fritidshemmet. Om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar, så har du rätt att få det på ett annat fritidshem.

Plats för föräldraledigas och arbetssökandes barn

Barn 6-12 år har inte rätt till fritidshem vid förälders arbetslöshet eller föräldraledighet och måste därför lämna sin plats.

Plats enbart vid skollov

Jönköpings kommun erbjuder inte lovplats, dvs. plats i fritidshem enbart under vinterlov, sommarlov, höstlov etc.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning gör du via barnwebben.