Aktivitetsansvar för dig som inte går på gymnasiet (16-20 år)

Glada ungdomar

Här hittar du information om Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), en frivillig verksamhet som vänder sig till dig som är 16-20 år och inte går på gymnasiet eller saknar betyg för att få din gymnasieexamen.

Här är några exempel på vad KAA kan göra för dig:

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
  • Hitta alternativa skolformer som passar just dig
  • Ansökningar till utbildning
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Skriva jobbansökningar
  • Träna på anställningsintervjuer
  • Hitta mål och motivation
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer

Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning på nationellt program, anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) eller motsvarande utbildning.

Vill du bli kontaktad av KAA (kommunala aktivitetsansvaret)?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss! Annars går det bra att besöka oss på Barnarpsgatan 40 (vån 5) Jönköping.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


De personuppgifter du lämnar i formuläret behandlas enbart i syfte att kunna besvara ditt ärende. Uppgifterna raderas därefter.

KONTAKT

Kommunala aktivitetsansvaret

Telefon: 036-10 51 70

E-post: kaa@jonkoping.se

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 (vån 5)
(Samma hus som Arbetsförmedlingen)

Senast granskad/publicerad: