Ansökan om ändring av studieplan för gymnasieelev

Här finns information om att du för att ändra din studieplan behöver ett godkännande från din rektor och att ändringen följer Skollag och förordningstexter.

En kontakt med din studie- och yrkesvägledare kan vägleda dig inför din ansökan.

Om du ska flytta:

Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, organisatorisk förändring Pdf, 181.1 kB.

Om du vill utöka med fler kurser/byta kurs med mera:

Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, utbildningsförändring Pdf, 121.8 kB.

Ansökningsblanketten lämnas till din mentor.

Senast granskad/publicerad: