Elevbidrag vid utlandsvistelse, gymnasiet

Här hittar du information om bidrag till skolavgifter för utlandsstudier när du som är skriven i Jönköpings kommun går i gymnasieskola utomlands.

Bidraget kan uppgå till det som kan verifieras i kostnader, dock högst 40 % av kommunens egen kostnad för en elev på de vanligaste teoretiska programmen.

Vårdnadshavare ansöker genom att skicka ett brev med information om vem det gäller, vart ni ska åka och en förklaring varför ni ska åka.

Brevet skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Box 1002
561 24 Huskvarna

Senast granskad/publicerad: