Hur jobbar vi med trygghet på nätet?

Elev på väg till skolan

Här finns information om hur vi jobbar för att barn och vuxna ska känna sig trygga och säkra på nätet.

Den ökade digitaliseringen i skolan skapar möjligheter men också utmaningar. För att möta barn och elever i deras verklighet behövs kunskap om och förståelse för livet på nätet.

Jönköpings kommun arbetar för att du som elev ska kunna känna dig säker på nätet. Vi vill även stödja dig som är vårdnadshavare i dialogen med din son/dotter.

Vi tror att det bästa sättet att uppnå trygghet är att skaffa sig praktisk kunskap om nätets möjligheter och risker.

Vi jobbar även för att nätet ska vara säkrare för eleverna genom att använda ett filter som spärrar sidor som innehåller porr, spel eller skadlig kod.

På den här sidan ges tips till elever och föräldrar om olika sätt att få mer kunskap om det som händer i digitala miljöer där unga rör sig.

Vad gör vi för att stödja elever?

Inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun jobbar vi med trygghet på nätet på följande sätt:

Förebyggande arbete

Under perioden 2020-2023 driver vi projektet "Trygg på nätet", som går ut på att förbereda och utbilda lärare inom grundskolan. Vi vill med detta öka personalens kunskaper om de digitala miljöer som unga rör sig i.

Vi integrerar även det digitala perspektivet i vårt likabehandlingsarbete, för att kunna föra en löpande dialog med elever i vår verksamhet kring vad som händer och sker i digitala miljöer.

Reagera när något hänt

Om något inträffar som påverkar en elevs skolgång negativt är vi i skolan skyldiga att utreda och vidta åtgärder för att stödja eleven.

Detta gäller såväl i den fysiska som i den digitala miljön. Om det påverkar elevens mående är vi också skyldiga att utreda bakomliggande orsaker oberoende om det inträffat under eller utanför skoltid.

Var kan du som är elev hitta mer information om trygghet på nätet?

Böcker

Värsta bästa nätet av Maria Dufva ger konkreta råd om hur man ska agera till exempel när någon som vill videochatta säger att kameran är trasig eller när man fått ett otäckt kedjebrev.

Författaren reder ut vad som klassas som ett brott och vem i vuxenvärlden man kan vända sig till när mobilen börjat kännas som ett elakt monster. I boken får barnen också lära sig hur man ska bete sig för vara en schyst kompis, hur man bryter sitt gamingberoende och hur man blir mer källkritisk så att man kan känna igen fejkade nyheter.

Koll på nätet av Monika Staub Halling reder ut begreppen kring internet. Den tar bl a upp frågor om upphovsrätt, att dela eller inte, kränkningar, grooming, filterbubblor, klickbete och källkritik. I boken finns också insprängda ordförklaringsrutor och listor med praktiska tips.

Näthatshjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sexualkunskapen ni aldrig fick (SNAF) Länk till annan webbplats.

Var kan du som är förälder hitta mer information om de digitala miljöer där elever rör sig?

Böcker

Mitt barn på nätet av Maria Dufva guidar dig som förälder om hur du kan skapa trygga förutsättningar för ditt barns liv på nätet. Den ger praktiska råd hur du kan möta ditt barn i samtal kring internet både positivt/negativt. Hur man lyfter upp känsliga ämnen och hur man skapar trygga samtal med barnen.

I Hjärnbalans: digital detox i en uppkopplad vardag diskuterar hjärnforskaren Katarina Gospic vardagsbalans utifrån den snabba digitala utvecklingen och hur den påverkar oss.

Digitala resurser

Nätföräldrar är en handbok från BRIS som har till syfte att stötta dig som förälder att prata med ditt barn om tillvaron och vardagen här på nätet

På BRIS.se finns flera sidor för vuxna om barns liv på nätet, t ex Utsatt på nätet, Säker på nätet och Barnets vardag på nätet.

Organisationen Porrfri barndom har tagit fram materialet Porrsnack som kan användas av t ex föräldrar för att prata med sina barn om pornografi.

Handbok för nätföräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnens rätt i samhället (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen "Porrfri barndom" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du utsatts för kränkning via nätet?

Berätta för dina föräldrar och personal på skolan

Om du som barn/elev blir utsatt för kränkningar/mobbning så är det viktigt att du berättar detta för dina föräldrar samt personal på skolan.

Kontakta skolan eller förskola

Om du upplever att ditt barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, så kontakta snarast ditt barns skola eller förskola. Du kan prata med klassläraren, elevhälsans personal eller någon annan vuxen på skolan.

Som förälder så ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på skolan.

Om kränkningarna fortfarande pågår efter kontakt med personal och rektor/förskolechef så kontaktar du kommunens Barn- och elevombud. Du hittar kontaktuppgifter till hen under "kontakt" nedan.

Senast granskad/publicerad: