Utveckling och lärande i skolan

Här hittar du information om vårt fokus på utveckling och lärande i kommunens förskolor och skolor. Här kan du läsa om några av våra nyckelområden.

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, men också bidra till att de utvecklas - personligt och som samhällsmedborgare.

En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

Här är några nyckelområden inom utveckling och lärande i kommunens förskolor och skolor.

Språkutveckling

På utbildningsförvaltningen pågår ett övergripande arbete för språkutveckling. För att sprida bredare kunskap om ämnet har en film producerats. Filmen kommer med start under höstterminen 2023 att visas på möten med vårdnadshavare och i Jönköpings kommuns digitala kanaler.

Syftet med filmen är att uppmärksamma vikten av en god språklig miljö för barn och ungdomar samt inspirera och sprida lärglädje.

Film om språkutveckling

Utemiljö vid grundskola och anpassad grundskola i Jönköpings kommun

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun arbetar för att ge framtidens världsmedborgare förutsättningar för att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskap och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

En del i detta arbete är likvärdighet och ambitionen att alla skolgårdar ska vara ändamålsenliga och hålla en hög kvalitet. Dokumentet Utemiljö vid grundskola och anpassad grundskola i Jönköpings kommun – Råd och riktlinjer ska användas som hjälp vid planering och utformning av såväl nya som befintliga utemiljöer inom grundskola och anpassad grundskola, för att säkerställa tillräckliga friytor, hur ytorna ska användas och disponeras samt vad som krävs för att hålla en god kvalitet.

Råd och riktlinjer: utemiljö vid grundskola och anpassad grundskola i Jönköpings kommun Pdf, 1.4 MB.

Senast granskad/publicerad: