search
Sök
menu
Meny
Sök

Familjecentralen Väster och öppna förskola

Här finns information om familjecentralen Väster och öppna förskolan. Vår verksamhet vänder sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år.

Välkommen till våra grupper och verksamheter! Under respektive rubrik finns information, planerade datum och tider för aktiviteter. Du hittar också information samt eventuella förändringar i programmet på Facebook, sök på öppna förskolan i ditt område. Vill du kontakta oss via telefon eller mejl finns kontaktuppgifter på webben.

Glöm inte att följande råd fortfarande gäller:

 • Vaccinera dig om du inte redan gjort det.
 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Är du inte vaccinerad? Då behöver du undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och föräldragrupper under graviditet och barnets första fem år.

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-5 år. Här har du och ditt barn möjlighet att få träffa andra föräldrar och barn. Vi har sångstund, skapande verksamhet, fri lek och fikastund.

Öppna förskolans verksamhet skapar vi tillsammans med dig som förälder och du ansvarar för ditt barn. Du och ditt barn skall vara fria från infektioner när ni kommer till öppna förskolan, tänk på varandra.

Familjecentralen Väster och öppna förskolan finns på Västra Storgatan 10, Jönköping.

Öppettider och aktiviteter

Här hittar du våra planerade öppettider och aktiviter. Barn som har förskoleplats är fortsatt välkomna till våra utedagar - ta med fika och något att sitta på (ingen anmälan behövs).

Eventuella ändringar under veckan publiceras på vår Facebooksida:

Familjecentralen Väster Länk till annan webbplats.

Måndag

 • 9.30-12 utelek i stadsparken (0-5 år)
 • Spädbarnsmassage för anmälda

Tisdag

 • 9-12 öppen förskola inne (0-5 år)
 • 13-15.30 babygrupp (7-12 månader), första gångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Onsdag

 • 10-12 öppen öppen förskola inne, (0-2 år)
 • 13-15.30 babygrupp (4-7 månader), första gångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Torsdag

 • 9.30–12 utelek i stadsparken (0-5 år)
 • 13-16 öppen förskola med sfi (0–2 år), för dig som är föräldraledig

Fredag

 • 9.30–13 babygrupp (2-4 månader), första gångsföräldrar som tillhör barnhälsovården familjecentralen Väster

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är ett sätt att genom kärleksfull beröring fördjupa och förstärka kontakten mellan barn och förälder.

 • Ålder: 2 - 6 månader
 • Anmälan: Anmäl dig via affisch på anslagstavlan i familjecentralens väntrum.

Babygrupp 2-4 månader

Babygruppen är en mötesplats för dig som är förälder för första gången. Här får du möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar. Vi pratar om det som är viktigt första tiden, t.ex. anknytning, samspel, amning/ersättning och hur det är att vara förälder. Du kommer att få träffa pedagog, kurator, bhv-sjuksköterska och barnmorska.

Fredagar 9.30-13 – tema 11-12. Plats: Familjecentralen Väster

Med reservation för eventuella ändringar.

 • 18/3 Josefin, barnhälsovården
 • 25/3 Sussi, kvinnohälsvården
 • 22/4 Ingrid, kvinnohälsvården
 • 29/4 Lisa, barnhälsovården
 • 6/5 Lise-Lotte, kvinnohälsvården
 • 20/5 Marita, barnhälsovården

Babygrupp 4-7 månander

På babygruppen medverkar personal från familjecentralen samt inbjudna gäster som ger tips och kunskap till både barn och föräldrar. Gruppen är till för dig som fått ditt första barn.

Onsdagar 13-15.30. Plats: Familjecentralen Väster

Med reservation för eventuella ändringar.

 • 9/3 Barns språkutveckling, barnhälsovården
 • 16/3 Barn i bil, NTF
 • 13/4 Fråga Sara, barnhälsovården
 • 20/4 Föräldraskap med Stephanie, kurator
 • 4/5 Barn i bil och trafiksäkerhet, NTF
 • 25/5 Föräldraskap med Stephanie, kurator

Babygrupp 7-12 månader

På babygruppen medverkar personal från familjecentralen samt inbjudna gäster som ger tips och kunskap till både barn och föräldrar. Gruppen är till för dig som fått ditt första barn.

Tisdagar 13-15.30 – tema 13.30-14.30. Plats: Familjecentralen Väster

Med reservation för eventuella ändringar.

 • 29/3 Små barn och infektioner med Lisa, barnhälsovården
 • 19/4 Föräldraskap med Marika, kurator
 • 26/4 Att läsa för små barn, biblioteket
 • 10/5 Fråga Helene, barnhälsovården
 • 24/5 Föräldraskap med Marika, kurator
 • 31/5 Att läsa för små barn, biblioteket
 • 7/6 Barn i bil och trafiksäkerhet, NTF

Adoptivgrupp

Är du förälder och har adoptivbarn? Välkommen att delta i en föräldragrupp och öppen förskola med möjlighet att kunna dela erfarenhet och kunskap med andra nyblivna adoptivföräldrar.

 • Tid: Fredagar 13-15.30
 • Plats: Huskvarna familjecentral, Huskvarna vårdcentrum

Läs mer om föräldragrupp för dig som är ny adoptivförälder Länk till annan webbplats.

Tvillinggrupp

Vi välkomnar föräldrar med tvillingar 0-5 år, eller ni som väntar tvillingar. I föräldragruppen finns mölighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra.

Vi startar med sångstund, fika finns att köpa till självkostnadspris.

 • Tid: Tisdag 29 mars, 26 april och 24 maj 13.30-15.30
 • Plats: Bankeryds familjecentral/öppna förskola, Bankeryds vårdcentral
 • Anmälan: Skicka sms till Helena 072-570 91 93 eller Ida 076-798 42 85 och ange barnens namn.

Kontakt

Ida Christensson, kurator, 036-10 24 88, 0767-98 42 85

Helena Gustafsson, förskollärare, 036-10 71 84

Föräldragrupp för regnbågsfamiljer

Lever du i regnbågsfamij? Välkommen till föräldraträff då vi delar gemenskap och samtalar om föräldraskap och mer HBTQ-specifika frågor. Fika och te finns till självkostnadspris, anmäl dig gärna. Barn är välkomna!

 • Tid: 15-16.30, fredagar ojämna veckor fr.o.m. vecka 45
 • Plats: Familjecentralen Väster, Västra Storgatan 10 A

Kontakt

Stephanie Marckwort, kurator, 036-10 27 71

Linda Agnesund, samordnare föräldraskapsstöd, 036-10 28 58

Vägledande samspel

Genom att vara nyfiken på samspelet mellan dig och ditt barn kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår från den unika relation du och ditt barn har. Målet med vägledande samspel är att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen.

Kursupplägg

Du deltar i en föräldrargrupp tillsammans med andra föräldrar. Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap. Gruppen träffas på din familjecentral vid 6-8 tillfällen, två timmar varje gång. Programmet är kostnadsfritt, fika finns att köpa till självkostnadspris.

Kontakt

Vill du delta i en grupp eller veta mer? Kontakta:

Stephanie Marckwort, 036-10 27 71

Marika Thörewik, 036-10 26 39

Föräldragrupp Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn som har mycket bråk och konflikter. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år.

Kontakt

Vill du delta i en grupp eller veta mer? Kontakta:

Stephanie Marckwort, 036-10 27 71

Marika Thörewik, 036-10 26 39

Kurator

Ibland kan relationer och föräldraskap vara svårt att hantera, då kan det vara bra att ha någon att prata med om sådant som känns utmanande och svårt. På familjecentralen finns möjlighet att få stöd och hjälp av en kurator, t.ex. i form av enskilda samtal på plats eller i ditt eget hem.

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Det vi samtalar om dokumenteras eller registreras inte.

Exempel på frågor och ämnen som du kanske funderar över:

 • Oro kring barnen och omställningen som nybliven förälder.
 • Livssituationen och utmaningen i att vara förälder.
 • Anknytning och samspel med det nya barnet.
 • Problem i relationen, parsamtal.
 • Våld i nära relation.
 • Stöd i kontakten med olika myndigheter.
 • Samhällsinformation och praktiska råd.

På familjecentralen kan man också delta i olika föräldragrupper, t.ex. för adoptivföräldrar, tvillingföräldrar och Vägledande samspel, se mer under respektive rubrik.

Kontakt

Vill du prata med en kurator? Kontakta:

Stephanie Marckwort, 036-10 27 71

Marika Thörewik, 036-10 26 39

Sfi

Du som är hemma och är föräldraledig har möjlighet att läsa sfi på fyra Öppna förskolor i kommunen. På öppna förskolan träffar du andra föräldrar som är hemma med små barn och du kan fortsätta lära dig svenska medan du är föräldraledig.

Vem kan läsa sfi på öppna förskolan?

 • Du som saknar kunskaper i svenska språket har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.
 • Du ska vara folkbokförd i Jönköpings kommun och måste ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns.
 • Även du, som omfattas av EU-rätten om fri rörlighet, har rätt att läsa sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

Välkommen att anmäla dig när du besöker en öppen förskola!

 • Huskvarna: tisdagar 9-12
 • Öxnehaga: onsdagar 9-12
 • Råslätt: torsdagar 9-12
 • Jönköping, Väster: torsdagar 13-16