search
Sök
menu
Meny

Gethagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här.

Gethagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur. På vår förskola finns tre avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det skall kännas bra för alla att komma till oss. På Gethagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Gethagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleoråde som består av Gethagens förskola, Oxhagens förskola, Kohagens förskola och Kalvhagens förskola. Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Välkomna till Gethagens förskola!

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Arbetssätt och ledord

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar. Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Våra ledord är:

  • Trygg
  • Lärande
  • Rolig

Avdelning Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd

På Kalvhagens förskola finns avdelningen Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd. Barngruppen är liten och personaltätheten hög.

Arbetet fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns behov och förutsättningar.

Samverkan sker mellan de andra avdelningarna på förskolan i olika pedagogiska aktiviteter.

Ansökan till Regnbågen (och till förskolans övriga särskilda alternativ) hittar om du klickar på länken under "E-TJÄNSTER".

Dokument

Verksamhetsplanöppnas i nytt fönster (pdf, 45.2 kB)

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Kontakta oss

Du hittar oss på
Oxhagsgatan 1-5
561 50 Huskvarna

Avdelningar

  • Räven 0-3 år, telefon 036-10 30 62
  • Grodan 3-5 år, telefon 036-10 30 42
  • Regnbågen, barn inom autismspektrat, telefon 036-10 78 33

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036-10 26 13

Specialpedagog

Dilber Bulut

036-10 22 18

Specialpedagog

Lena Bostöm

036-10 70 84

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.