search
Sök
menu
Meny

Gethagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här.

Gethagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur. På vår förskola finns tre avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det skall kännas bra för alla att komma till oss. På Gethagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Gethagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleoråde som består av Gethagens förskola, Oxhagens förskola, Kohagens förskola och Kalvhagens förskola. Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Välkomna till Gethagens förskola!

Arbetssätt och ledord

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar. Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Våra ledord är:

  • Trygg
  • Lärande
  • Rolig

Avdelning Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd

På Kalvhagens förskola finns avdelningen Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd. Barngruppen är liten och personaltätheten hög.

Arbetet fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns behov och förutsättningar.

Samverkan sker mellan de andra avdelningarna på förskolan i olika pedagogiska aktiviteter.

Ansökan till Regnbågen (och till förskolans övriga särskilda alternativ) hittar om du klickar på länken under "E-TJÄNSTER".

Dokument

Verksamhetsplanöppnas i nytt fönster (pdf, 45.2 kB)

Kontakta oss

Du hittar oss på
Oxhagsgatan 1-5
561 50 Huskvarna

Avdelningar

  • Räven 0-3 år, telefon 036-10 30 62
  • Grodan 3-5 år, telefon 036-10 30 42
  • Regnbågen, barn inom autismspektrat, telefon 036-10 78 33

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036‑10 26 13

Specialpedagog

Dilber Bulut

036-10 22 18

Specialpedagog

Lena Bostöm

036-10 70 84