Förskolans särskilda verksamhet

Här finns information om att det finns möjlighet för barn att gå i en särskild verksamhet där den fysiska och pedagogiska miljön är anpassad och strukturerad.

Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga förskole- och grundskoleverksamheten. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev behöva flytta till en annan verksamhet. I Jönköpings kommun finns i extraordinära fall möjlighet att gå i en särskild verksamhet där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad.

Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för ditt barn finns möjlighet att söka till förskolans särskilda verksamhet. Ansökan är öppen året runt. Din ansökan behandlas vid fyra tillfällen, under mars, maj, oktober och december. Ansökningsblankett finns nedan.

Det kan vara kö till förskolans särskilda verksamhet därför är det viktigt att även söka plats till allmän förskola i väntan på en plats. I ansökan till allmän förskola är det viktigt att informera om barnet har behov av särskilt stöd. Ansökan till allmän förskola gör du via Barnwebben.

Ansökningsblankett till förskolans särskilda verksamheter Pdf, 386.6 kB.

Ansök till allmän förskola Länk till annan webbplats.

Förskolor med särskild verksamhet

Diamanten, Kålgårdens förskoleområde - hörselnedsättning Länk till annan webbplats.

Regnbågen, Öxnehaga förskoleområde - autismspektrat (AST) Länk till annan webbplats.

Humlan, Arredalens förskola - flerfunktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Grön, Solstickans förskola - flerfunktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Smaragden, Dragonens förskola - autismspektrat (AST)

Senast granskad/publicerad: