search
Sök
menu
Meny

Kalvhagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här.

Kalvhagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur.

Vi strävar efter ett öppet klimat mellan personal, barn och föräldrar.

På Kalvhagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.  

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla. 

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra för alla att komma till oss.

 

Våra avdelningar

På vår förskola finns fyra avdelningar: Två för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år.

Våra ledord

Våra ledord är att förskolan ska vara;

 • trygg
 • lärande
 • rolig

Öxnehaga förskoleområde

Kalvhagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleområde som består av:

 • Kalvhagens förskola
 • Gethagens förskola
 • Oxhagens förskola
 • Kohagens förskola

Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Kontakta oss

Du hittar oss på
Kalvhagsgatan 34
561 49 Huskvarna

Avdelningar

 • Blå 3-5 år, telefon 036-10 78 32
 • Grön 1-3 år, telefon 036-10 78 34
 • Gul 3-5 år, telefon 036-10 78 31
 • Röd 1-3 år, telefon 036-10 78 35

Köket, telefon 036-10 78 30

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036‑10 26 13

Specialpedagog

Diber Bulut

036-10 22 18

Specialpedagog

Lena Boström

036-10 70 84

IT-pedagog

Elisabet Berglund