Utbildningen börjar i förskolan

Här får du veta varför det är viktigt att ditt barn går i förskolan. Du får också information om tid och plats om du vill besöka en förskola.

Visste du att ditt barns utbildning börjar i förskolan? Här läggs grunden till ditt barns framtida lärande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om varför det är viktigt att ditt barn går i förskolan.

Engelska: Did you know that your child’s education begins at preschool? Länk till annan webbplats.

Arabiska: هل تعلم أن تعليم طفلك يبدأ في مدرسة المرحلة التمهيدية Länk till annan webbplats.

Somaliska: Ma ogtahay in waxbarashada ilmahaaga ay ka bilaabato dugsiga xanaanada? Länk till annan webbplats.

Svenska (syntolkad version): Visste du att ditt barns utbildning börjar i förskolan? Länk till annan webbplats.

Förskolan är ett första steg till skolan

Utbildningen börjar i förskolan. Forskning visar att ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan. Det som ditt barn lär sig i förskolan kan påverka skolresultaten ända upp till gymnasiet.

Tillsammans skapar vi lärglädje

I förskolan får ditt barn bland annat möjlighet att utveckla det svenska språket tillsammans med förskollärare och andra barn. Under lekfulla former får ditt barn lära sig nya ord, diskutera och berätta.

Förskolan är också en plats för att leka, sjunga, dansa, skapa, lära sig om djur och natur, matematik och andra saker som är viktiga för ditt barns utveckling.

Allmän förskola

Förskolan är kostnadsfri 15 timmar per vecka från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år. Du får själv önska vilken förskola ditt barn ska gå på.

Bildspel om förskolans betydelse för ditt barns framtida lärande

Förskolans grund utgår från skollagen, förskolans läroplan och barnkonventionen. I läroplanen står bland annat att "Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt”.

Ett viktigt arbete i förskolan är att se till att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt talspråk, få lära sig nya ord, diskutera och berätta. Ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan och med sin framtida utbildning.

Klicka på länken nedan så får du veta mer om förskolan! Observera att det kan ta en liten stund innan bildspelet går igång!

Ditt barns utbildning börjar i förskolan, bildspel

Besök en förskola

Fundera du på att ditt barn ska börja i förskolan?

Du och ditt barn är välkomna att besöka oss! Vi vill gärna träffa dig och berätta mer om hur förskolan kan bidra till ditt barns utveckling och lärande. Kontakta oss för tid och plats, kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Kontaktuppgifter

Helen Persson, förskollärare
E-post: helene.persson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 81 63

Soha El Ayneine, förskollärare (svenska, arabiska)
E-post: soha.el-ayneine@jonkoping.se
Telefon: 0769-35 38 64

Senast granskad/publicerad: