search
Sök
menu
Meny

Aktiv skolväg

Barn som står vid cykeln iklädd cykelhjälm och svart jacka.

Att gå eller cykla dit man ska är kanske det lättaste sättet att skapa mer rörelse i vardagen. Med Aktiv skolväg vill vi skapa nya vanor och sätt att se på färden till och från ett av barnens vanligaste resmål: skolan.

Barn rör sig mindre i vardagen och det påverkar deras hälsa. Förr gick och cyklade fler barn till och från skolan medan de idag blir skjutsade i större utsträckning.

Det finns många fördelar för barnen att vara aktiva vid färden till skolan. Fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan, impulskontrollen och minnet, vilket gör att de lär sig bättre. Barn som transporterar sig aktivt till skolan har dessutom visat sig gladare än sina skjutsade kamrater.

Vi vill hjälpa barnen att tidigt etablera en vana av fysisk aktivitet då för lite rörelse i längden leder till ett folkhälsoproblem.

Varför är skolan med i Aktiv skolväg?

Är ditt barns skola med i projektet Aktiv skolväg? Det är ett projekt som genomförs under fyra veckor där målsättningen är att ta sig till och från skolan genom att gå, cykla, åka kick bike eller något annat aktivt transportsätt. Om det inte fungerar att gå eller cykla hela vägen till skolan så är det möjligt att delta om aktiv transport utförs på en del av sträckan.

Vad kan jag som vårdnadshavare bidra med?

Du som vårdnadshavare är en viktig del i detta projekt. Hjälp till att skapa en god spiral som leder till nya hälsosamma vanor, bättre skolresultat, en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet för våra barn.

Det är du som förälder som bestämmer/ansvarar för hur ditt barn ska ta sig till och från skolan. Har barnet inte vanan inne att gå eller cykla till skolan? Då kan det vara bra att ni går eller cyklar tillsammans så att ditt barn lär sig vägen, området och trafikreglerna.